22. 09. 2021.

Spriječiti prenos nadležnosti u visokom obrazovanju na nivo BiH

U dopisu, koji je upućen predsjedniku Vlade Republike Srpske Željki Cvijanović i ministru prosvjete i kulture Goranu Mutabdžiji, navedeno je da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH u javnosti plasira različita tumačenja o procesu akreditacije u Republici Srpskoj.

“Izražavamo punu podršku stavovima Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske da se postupak akreditacije dovršava izdavanjem rješenja o akreditaciji koje izdaje ova agencija, te da su oba javna univerziteta u Srpskoj akreditovana u skladu sa važećim zakonskim propisima“, ističe se u dopisu.

Iz banjalučkog univerziteta podsjećaju da Okvirni zakon o visokom obrazovanju nijednom odredbom ne daje eksplicitnu nadležnost Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH za provođenje eksterne evaluacije i akreditacije.

Stav Univerziteta je da je eksplicitna nadležnost za provođenje ova dva mehanizma obezbjeđivanja kvaliteta ostavljena entitetskim i kantonalnim vlastima i definiše se odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima na tim nivoima.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender