Tri decenije Kišove “Enciklopedije mrtvih”

Sačinjavajući zajedno sa romanom “Grobnica za Borisa Davidoviča” novelistički ciklus u prozi Danila Kiša, “Enciklopedija mrtvih” oličava veliko finale jedne jedinstvene književne i životne avanture.

Prvo izdanje “Enciklopedije mrtvih” zajednički su objavili Globus iz Zagreba i Prosveta iz Beograda, kao desetu knjigu Dijela Danila Kiša. Drugo izdanje Enciklopedije objavila je Prosveta 1985. godine i od tada su na srpskom jeziku objavljene desetine izdanja ove knjige.

– Sve priče u ovoj knjizi, u većoj ili manjoj mjeri, u znaku su jedne teme koju bih nazvao metafizičkom; od spjeva o Gilgamešu, pitanje smrti jedna je od opsesivnih tema literature – napisao je Kiš u Post skriptumu uz priče iz “Enciklopedije mrtvih”.

Za ovo djelo, Kiš je dobio Andrićevu nagradu za najbolju knjigu priča. Prvo strano Enciklopedije objavljeno je 1985. godine na francuskom jeziku, u izdanju Galimara. Uslijedila su izdanja na holandskom, mađarskom, njemačkom, slovenačkom, španskom, portugalskom, italijanskom, švedskom, albanskom, engleskom, slovačkom, poljskom, turskom, hebrejskom, norveškom, grčkom, češkom, rumunskom, ukrajinskom, japanskom, makedonskom, bugarskom i kineskom. Na nekim od ovih jezika “Enciklopedija mrtvih” je u posljednje tri decenije imala više izdanja, dok je na nekim od njih imala i više različitih prevoda.

Postala je i jedna od najčitanijih Kišovih djela, a i jedno od njegovih najviše tumačenih djela.

Govoreći da je to “knjiga o ljubavi i smrti” i “jedan potpuno metafizički koncept”, Kiš je polovinom osamdesetih godina u jednom intervjuu naglasio: “Htio sam da tu knjigu priča gradim kao cjelinu, da ne kažem kao roman u kojem bi pripovijetke bile poglavlja.”

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender