Regionalna deponija u Ramićima dobar primjer

Tokom diskusije je istaknuto da problem upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srpskoj treba da bude riješen izgradnjom osam regionalnih deponija, od kojih svaka mijenja 10 do 12 opštinskih deponija.

Menadžer za odnose sa javnošću Kampanje za podizanje javne svijesti i pozitivne promjene u percepciji upravljanja čvrstim otpadom Suzana Todorović, koja je i menadžer Agencije “Info pet”, rekla je da je u banjalučkoj regiji stanje upravljanja čvrstim otpadom bolje nego u ostalim opštinama u Srpskoj.

Ona je podsjetila da je cilj projekta stvaranje infrastrukturalne osnove za deponovanje smeća, što je donekle postignuto sanacijom deponija.

“Treba znati da je otpad sirovina, a ne smeće. To saznanje treba da dopre do građana kako bi se počeli ponašati prema otpadu kao i u razvijenim evropskim državama”, istakla je Todorovićeva.

Stručni saradnik za životnu sredinu u Institutu za građevinarstvo iz Banjaluke Saša Dunović istakao je da je reciklaža jedan od izraženijih problema u sadašnjem sistemu upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srpskoj, dodavši da se skoro cjelokupan sistem zasniva i dalje na sistemu “sakupi i odloži sakupljeno”.

“Malo se pažnje poklanja preradi otpada, a samim tim i reciklaži i odvajanju sekundarnih sirovina i ponovnom vraćanju prerađenog materijala u upotrebu”, rekao je Dunović i dodao da u Srpskoj postoje dva postrojenja za reciklažu i preradu određenih sekundarnih sirovina u nove proizvode koji se nalaze u Doboju.

On je istakao da Republika Srpska ima kapacitete i potencijal za reciklažu, te da je potrebno stimulisati izgradnju postrojenja za reciklažu, od koje bi bilo višestruke koristi i po životnu sredinu i po ekonomiju Srpske.

Direktor Javnog preduzeća “Regionalna deponija-DEPOT” Banjaluka Novo Grujić rekao je da ovo preduzeće planira izgradnju reciklažnog centra na samoj deponiji, te da je za njegovu izgradnju potrebno oko 3,5 miliona KM koje će preduzeće pokušati obezbijediti apliciranjem projekta kod Svjetske banke i fondova EU.

Grujić je rekao da deponija raspolaže sa prostorom, infrastrukturom i ostalim uslovima za otvaranje reciklažnog centra, čime bi se produžio vijek sanitarne kasete sa pet na 15 godina.

Diskusija u Banjaluci organizovana je u okviru Kampanje za podizanje javne svijesti i pozitivne promjene u percepciji upravljanja čvrstim otpadom, koju provodi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sa konzorcijumom koji čine Agencija “Info pet”, “Vrld medija” i Institut za građevinarstvo iz Banjaluke.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender