Od naredne godine automatska razmjena podataka

Špirić, koji je i ministar finansija i trezora BiH, rekao je novinarima, nakon tematske sjednice Upravnog odbora UO, da takva aktivnost ima za cilj povećano ubiranje prihoda, kao i maksimalnu kontrolu povrata i sprečavanja poreskih utaja.

On je podsjetio da je u junu potpisan memorandum entitetskih poreskih uprava i UIO o razmjeni podataka i da je već formiran zajedniči odbor za njegovu primjenu.

Špirić je naveo da je na sjednici konstatovano da je dobar dio preporuka tehničke misije Međunarodnog monetarnog fonda realizovan, kao i da postoji dio obaveza koje su permanentan zadatak Uprave.

On je precizirao da su preporuke bile jačanje kontrolnih funkcija UIO, kao i razmatranje praga za dobrovoljnu registraciju u sistem PDV-a, gdje je ocjenjeno da se suviše resursa stavlja na kontrolu malih poreskih obveznika, te pitanje vraćanja PDV-a.

Prema njegovim riječima, oscilacije ubiranja bruto prihoda od indirektnih poreza u ovoj godini ne pokazuje veća odstupanja u odnosu na prošlu.

Špirić vjeruje da će do kraja godine ti prihodi biti nivelirani ili čak i veći nego u prošloj godini.

“Kada je oskudica finansijskih resursa, logično bi bilo usmjeriti se na stvaranje, na više ekonomskih aktivnosti, jer se sada sva logika svodi na preraspodjelu i podjelu. Kad se kaže treba nešto stvoriti, onda niko nema mehanizme koji će biti odgovor na taj izazov”, istakao je Špirić.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender