Šarović i Ćavić pomilovali 132 lica osuđena za ubistva

Šarović je pomilovao ukupno 72 lica osuđena za krivična djela ubistvo, ubistvo u pokušaju, ubistvo na mah, ubistvo iz nehata i teške tjelesne povrede, ubistvo u pokušaju i nanošenje tjelesnih povreda i ubistvo i tjelesna povreda.

Od ova 72 lica, 62 su bila osuđena za krivično djelo ubistvo, a među njima je i Đorđe Ždrale, u javnosti poznat kao vođa kriminalnog klana iz Istočnog Sarajeva.

Ždrale se trenutno nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Foči u trajanju od 20 godina zbog ubistva LJubiše Savića Mauzera.

Dragan Čavić je pomilovao 60 lica za krivična djela ubistvo, ubistvo u pokušaju, ubistvo na mah, ubistvo iz nehata i teške tjelesne povrede, ubistvo u pokušaju i nanošenje tjelesnih povreda, te ubistvo i tjelesna povreda.

Među njima je 48 lica bilo osuđeno za krivično djelo ubistva, a jedan od njih je Darko Elez, vođa kriminalne grupe koja se smatra jednom od najvećih na Balkanu.

Elez se nalazi u zatvoru u Srbiji, gdje služi devetogodišnju kaznu, jer je bio organizator kriminalne grupe, koja je 2009. godine trgovala drogom na teritoriji Srbije i BiH.

Tužilaštvo BiH je protiv njega podiglo optužnicu za neke od najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala počinjenih u proteklih 10 godina.

Posljednjih godina ugledni pravni stručnjaci ocijenili su da je ovdje više riječ o preslobodnom subjektivnom tumačenju diskrecionog prava predsjednika koje u sebi ima limitirajući element, a to je društvena, politička, ali i etička opravdanost odluke.

Izbor one odluke koja nema svoju društvenu svrhu i opravdanost, ima za posljedicu nelegitimnost odluke u kojoj je sadržana diskreciona ocjena.

Kada se ima u vidu da su Šarović i Čavić pomilovali ukupno 132 lica samo za najteža krivična djela ubistva i razne kvalifikatorne oblike ovog krivičnog djela, može se postaviti legitimno pitanje kojim su se oni društvenim razlozima rukovodili prilikom donošenja tih odluka.

Proteklih godina mogla su se čuti stavovi pravnika da je tadašnja struktura zakonodavne, izvršne i sudske vlasti na ovaj način pokazala nevidljivu spregu sa kriminalnim miljeom, koja nikada nije dokazana, ali se može pretpostaviti, imajući u vidu niz ubistava koja su u javnosti bila prepoznata kao ubistva sa političkom motivom.

Izvor: Srna

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender