Biolog s Harvarda: Od Srba potiču svi Sloveni

Profesor Kljosov je analizom gena R1A1 koji je najčešći u dinaridskom području Balkana i kolokvijalno se naziva “ilirski”, zaključio da su od Srba potekli svi današnji Sloveni, ali i većina naroda Evrope.

Ti “geni kameni” stari su 12.000 godina, dok su drugi stari od 4 do 7 hiljada godina i svi indoevropski narodi u Evropi imaju preko 40 odsto tog gena, tvrdi Kljosov. Prema njegovoj studiji, više od 60 odsto tog gena imaju južni Sloveni u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali se ista koncentracija nalazi i na sjeveru Evrope – u Danskoj, na sjeveru NJemačke, na jugu Skandinavije i u Velikoj Britaniji.

Biohemičar Kljosov u naučnom radu tvrdi da su se potomci Noinog sina naselili isprva u donjem toku Dunava, na prostoru današnje Srbije, da bi zatim išli prema sjeveru. Kako se napominje, i u ruskim školama se svojevremeno učilo da su Rusi došli “sa one strane Karpata”.

Kljosov je na osnovu mutacija genetske haplo grupe, karakteristične za Slovene, zaključio da su svi Sloveni došli s Balkana, ali da su je i indijska kasta arijevaca nastala dolaskom Slovena s područja Srbije u Indiju, prije oko 3.850 godina. Profesor tvrdi da su indoevropske jezike, u koje spadaju svi jezici Evrope osim mađarskog i finskog, Prasloveni donijeli u Indiju, Iran i Avganistan.

Ti Prasloveni dinarskih gena, koji su na Balkanu živjeli još prije 12.000 godina, prema studijama Kljosova, nakon dvjestotinjak generacija dolaze na ravnicu istočne Evrope i tamo se prije 4.500 godina pojavljuje genetički predak današnjih Rusa i Ukrajinaca. Petsto godina kasnije dolaze do južnog Urala, a nakon 400 godina pojavljuju se u Indiji, u kojoj danas živi oko 100 miliona ljudi s tim genom.

Kljosovljeva teorija, utemeljena na njegovim analizama DNK, postavlja “na glavu” dosadašnja vjerovanja o smjeru migracija naroda indoevropskog kulturnog kruga, te izaziva podvojene reakcije na svim stranama.

Kljosov je 1990. godine preselio u SAD, gdje je već radio kao gostujući profesor, a u bivšem Sovjetskom Savezu bio je poznat kao vođa naučnog tima koji je organizovao prvu internetsku mrežu ranih 80-ih godina.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender