Mahinacije s akcijama Fabrike duvana!?

I ne bi to bilo ništa čudno za berzanske poslove, da u trenutku prodaje ovih akcija nije bilo sasvim izvjesno da će Bugari kupiti akcije i tako preuzeti poslovanje banjalučke Fabrike duvana. Kristal fond i mali akcionari su u minusu, Bugari su svakako dogovorili jasnu cijenu akcija, a neko je ovim poslom poprilično zaradio!? Pitanje je – da li je počinjeno krivično djelo?

Kristal invest fond prodao je oko 200.000 akcija u banjalučkoj Fabrici duvana u aprilu ove godine.

Cijena po akciji bila je ispod svake vrijednosti, tvrde mali akcionari.

– Prodali su svoj paket akcija po 0,30 i 0,35 KM,

a evo ovih dana bugarski vlasnik otkupljuje po 1,17 maraka. Šteta koja je načinjena je oko 200.000 maraka – kaže Siniša Božić iz Udruženja malih akcionara.

Nije teško izračunati da onaj ko je kupio akcije po cijeni od 30 ili 35 feninga ima priliku da za samo nekoliko mjeseci zaradi 82 feninga po akciji, tj. oko 164.000 maraka.

LJubomir Klincov, direktor Kristal investa, kaže da su i oni vidjeli šta se poslije dešava sa cijenama i da su napravili loš poslovni potez.

Ono što je za menadžere Kristal investa bio razlog za prodaju akcija, tvrde, bila je sumorna, nedefinisana i pesimistična situacija u Fabrici duvana.

Ipak, treba podsjetiti da je iz “Bulgartabaka” još u novembru prošle godine došlo pismo namjere za kupovinu Fabrike duvana, a početkom aprila, znači samo nekoliko dana nakon što je Kristal invest prodao paket akcija, Vlada RS potpisala je i memorandum sa Bugarima.

U telefonskom razgovoru i iz Komsije za hartije od vrijednosti tvrde da bi trebalo istražiti zašto je Kristal invest baš u tom momentu i kome prodao akcije, čija je cijena za dva mjeseca bila tri puta veća. Iz Kristal investa tvrde da je, navodno, bez obzira na novog vlasnika Fabrike duvana bila neizvjesna situacija s akcijama.

– Osnovni problem što nas je motivisalo da prodamo je likvidnost hartija i vrijednost hartija poslije – kaže Klincov.

Božić kaže da je to eklatantan primjer kako se ne upravlja na osnovu finansijskih analiza, već na osnovu zakulisnih stvari, a i mahinacija i manipulacija.

Sasvim je sigirno da će loša procjena Kristal investa nekome donijeti stotine hiljada maraka. Kome?

U Centralnom registru hartija od vrijednosti po zakonu ne mogu da otkriju ovaj podatak, pa je možda i došlo vrijeme da mali akcionari, Komisija za hartije od vrijednosti ili neko treći podnese MUP-u kompletan izvještaj o ovom poslu.

/Izvor: RTRS/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender