26. 09. 2021.

Uskladiti tržište znanja sa tržištem rada

“Na tržištu obrazovanja postoje dva javna i sedam privatnih univerziteta, dvije javne i deset privatnih visokih škola, koje je neophodno uskladiti sa tržištem rada, na kojem je osam odsto nezaposlenih visokoobrazovano”, naveo je Mutabdžija.

On je najavio da će na tematskoj sjednici o visokom obrazovanju gosti biti rektori i prorektori javnih i privatnih univerziteta, predstavnici sindikata, Unije udruženja poslodavaca, Privredne komore, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i studenata.

“Zajedno ćemo pokušati da odgovorimo na brojna pitanja i probleme u visokom obrazovanju, a jedno od izuzetno bitnih pitanja biće i školarine”, naveo je Mutabdžija.

Prema njegovim riječima, visina školarina nije adekvatna onome što studenti dobijaju na javnim visokoškolskim ustanovama, ali u ovom trenutku nije realno očekivati njihovo povećanje.

“Javni univerziteti imaju velike probleme sa likvidnošću i održavanjem postojećeg nivoa naučno-istraživačkog rada. Moramo naći način da s jedne strane sačuvamo socijalni segment studiranja, a, sa druge, da obezbijedimo optimalne uslove za rad visokoškolskih ustanova”, smatra Mutabdžija.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender