26. 09. 2021.

Med, pivo, vino i voda u BiH falsifikati

Da su štetni po zdravlje ljudi, pokazalo se kod pojedinih sladoleda, snack proizvoda i, također, vode za piće. Postotak neodgovarajućih uzoraka hrane u BiH u 2012. godini i tokom 2013. kretao se oko četiri odsto.

Kako su za Dnevni list objasnili u Agenciji za bezbjednost hrane u BiH, hrana koja se nalazi na tržištu mora biti kvalitetna i zdravstveno ispravna. U Agenciji su podsjetili da Zakon o hrani nalaže da zdravstvena ispravnost hrane podrazumijeva sigurnost da hrana neće uzrokovati štetne uticaje na zdravlje ljudi ako je pripremljena i konzumirana u skladu s njenom namjenom, a kvaliteta hrane se odnosi na sveukupna svojstva hrane koja doprinose njenoj sposobnosti da zadovolji potrebe krajnjeg potrošača.

Tokom ove godine, hrana koja se nalazi na tržištu BiH najčešće nije odgovarala fizičko-hemijski. Takvih je, dodaju u agenciji, bilo 7,87 posto neodgovarajućih uzoraka. Takođe, neodgovarajućih uzoraka hrane po mikrobiološkim propisima bilo je 2,69 posto od ukupno ispitanih.

– Skupine hrane koje najčešće nisu odgovarale važećim propisima u BiH u prvih devet mjeseci 2013. bile su “med, pčelinji proizvodi i proizvodi od meda”, “pivo i bezalkoholno pivo, alkoholna pića i vino” i “voda za piće” zbog neodgovarajućeg sastava i organoleptičkih svojstava, navode u Agenciji. Dodaju da mikrobiološki najčešće nisu odgovarali uzroci hrane iz sljedećih grupa: “sladoledi, uključujući ledeni pripravak sa šećerom, vodom, aromom voća, dodatkom jaja, mlijeka…”, “snek proizvodi” i “voda za piće”.

U cilju pravovremenog preventivnog djelovanja Agencija za bezbjednost hrane BiH ima uspostavljenu saradnju na domaćoj i međunarodnoj razini u cilju praćenja i procjene svih eventualnih rizika podrijetlom iz hrane koja se može naći na tržištu BiH. U BiH Agencija ima vrlo dobru saradnju sa svim nadležnim institucijama entiteta i Distrika Brčko u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i zdravstva, suradnju s nadležnim inspekcijskim tijelima, kao i s laboratorijima za kontrolu hrane u BiH.

Laboratorije za kontrolu hrane u BiH redovno dostavljaju Agenciji za bezbjednost hrane rezultate laboratorijskih analiza hrane u formi mjesečnih izvještaja, stoga Agencija raspolaže podacima o zdravstvenoj ispravnosti hrane u BiH za razdoblje od 2006. godine. Takođe, Agencija je i kontakt-tačka za EU RASF (Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i životinje) i INFOSAN mrežu WHO/FAO, putem kojih zaprima informacije koje se tiču eventualne prisutnosti rizika podrijetlom iz hrane na tržištu BiH, te o tome odmah obavještava nadležne institucije i inspekcijska tijela čiji predstavnici su članovi RASF ili INFOSAN mreža, od laboratorija za kontrolu hrane, nadležnih institucija u BiH ili izvan zemlje, ili na drugi način, o tome odmah obavještava nadležna inspekcijska tijela u cilju poduzimanja odgovarajućih preventivnih mjera.

– Laboratorijske analize hrane u BiH rade laboratoriji za kontrolu hrane koji se nalaze u sastavu veterinarskih i poljoprivrednih instituta/zavoda, instituta/zavoda za javno zdravstvo, fakulteta, uz određeni broj privatnih laboratorija, a koji su osposobljeni raditi razne vrste fizičko-hemijskih, mikrobioloških i ostalih vrsta laboratorijskih analiza, objašnjavaju za Dnevni list u Agenciji. Najavili su kako je za 2013. godinu planiran Monitoring hrane za prisutnost GMO, kontaminanata i pesticida u hrani i hrani za životinje na području cijele BiH.

/Dnevni list/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender