22. 09. 2021.

Novo svjetlo na zločine u Srebrenici i Sarajevu

Izvještaj o analizi i planu aktivnosti o pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina u kojem je detaljno izložen plan istraživanja ratnih dešavanja u BiH, naći će se pred poslanicima Narodne skupštine RS na idućem zasjedanju koje počinje 1. oktobra.

Srebrenica i krajiške opštine

Centar će se tokom analize dešavanja u Srebrenici bazirati na istraživanje tačnosti podataka o broju stradalih Bošnjaka, zbog sumnje u regularnost broja nestalih i sahranjenih lica u Memorijalnom centru u Potočarima i njihovu povezanost sa dešavanjima iz jula 1995. godine. Cilj je da se onemogući dalja manipulacija brojem žrtava i načinom njihovog stradanja.

– Ovim istraživanjem analiziraće se i porediti podaci na osnovu raspoloživih i dostupnih evidencija, odnosno prijeratne baze građanskih stanja, zatim nove baze CIPS-a, baze Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, ICMP-a, izvještaja Komisije Vlade RS za istraživanje događaja u i oko Srebrenice iz jula 1995. godine, podataka iz evidencije 28. divizije Armije RBiH, kao i druge dokumentacije – navodi se u vladinom izvještaju.

Dodaje se da je veliki broj lica poginuo u borbama prilikom proboja, što prema međunarodnom pravu predstavlja legitimni vojni cilj, kao i da je određeni broj lica registrovan u bazi CIPS-a, da se pojedina lica sa spiska ponavljaju dva puta u evidenciji nestalih i ubijenih, dok se pojedina vode kao stradala prije jula 1995. godine.

Osim Bošnjaka, Centar će detaljnije istražiti i zločine nad Srbima u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine.

– Težište je na prikupljanju novih i provjeri raspoloživih podataka o zločinima bošnjačkih snaga nad srpskim stanovništvom srednjeg Podrinja i evidentiranju poginulih, ubijenih i nestalih Srba na ovom prostoru – ističe se u izvještaju.

Osim srebreničke regije pod lupom će biti i ratna dešavanja u Prijedoru, Sanskom Mostu, Ključu i Banjaluci.

– Posebna pažnja će biti posvećena ratnim zločinima koji su počinjeni na teritoriji ovih opština, a koji do sada nisu bili predmet procesuiranja pred domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama, čime su žrtve tih događaja i njihove porodice ostale bez satisfakcije u vidu osuđujućih presuda – istaknuto je.

Zločini u Sarajevu

Centar za istraživanje rata RS sačiniće, na osnovu do sada prikupljenih i obrađenih provjerenih podataka, jedinstvenu bazu podataka za područje Sarajeva. Ta baza će sadržavati pokazatelje o grupnim i pojedinačnim ubistvima Srba, sa imenima i prezimenima žrtava, mjestom i vremenom izvršenja zločina, kao i identitetima izvršilaca zločina.

Baza će sadržavati i broj nestalih Srba, sa vremenom nestanka, broj logora za Srbe sa lokacijama, spiskovima imena i prezimena logoraša, te vremenom provedenim u logorima.
– Posebno će biti obrađeni slučajevi ubijenih i nestalih logoraša kao i identitet odgovornih lica u logorima – navodi se u izvještaju i dodaje da će biti objavljen i broj poginulih srpskih civila u vojnim operacijama ARBiH, granatiranju, snajperskom dejstvu…

– Paralelno će biti izvršeno dodatno istraživanje ratnih zločina u predmetima “Veliki Park”, “Dobrovoljačka ulica”, “Velešići”, “Kazani”, “Viktor Bubanj”, kao i predmet svirepog ubistva šest članova porodice Ristović u Sarajevu i predmet “Čemerno” – naglašeno je u izvještaju.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica RS Milorad Kojić rekao je da je zbog manipulacija brojkama ubijenih Srba tokom posljednjeg rata neophodno da se popišu sve srpske žrtve.

– Taj posao je krenuo i trajaće bar dvije godine. Svaka žrtva će imati svoj dosije i više se neće moći smanjivati broj srpskih žrtava – rekao je Kojić i dodao da će podaci o zločinima nad Srbima u Podrinju biti prikupljeni do kraja godine.

– Kada je riječ o zapadnokrajiškim opštinama i Sarajevu, neće biti popisane samo žrtve, već i okolnosti zločina – naglasio je Kojić.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender