Sud danas o kući Ražnatovićeve

Ražnatovićeva nije u zakonskoj obavezi da dođe na suđenje jer za to može da ovlasti punomoćnika.

Suđenje je u martu bilo odloženo do odluke Apelacionog suda po žalbi punomoćnika Ražnatovićeve na rješenje suda kojim joj je određena privremena mjera zabrane raspolaganja (otuđenja i opterećenja) kućom u Ljutice Bogdana, u kojoj živi sa svojom djecom.

Apelacioni sud u Beogradu je u junu ukinuo rješenje i naložio Višem sudu da se o prijedlogu Djurkovića ponovo odluči, jer je za određivanje privremene mjere potrebno da su kumulativno ispunjena dva uslova, a prvostepeni sud je cijenio samo jedan – postojanje opasnosti da će se naplata potraživanja povjerioca bez određivanja privremene mjere osujetiti ili znatno otežati.

Viši sud je bio propustio da ocijeni postojanje prvog uslova za određivanje privremene mjere – da li je izvršni povjerilac učinio vjerovatnim postojanje svoga potraživanja, zaključio je Apelacioni sud.

Na suđenju, sud bi trebalo da saopšti svoju odluku o tom pitanju.

Ražnatovićeva osporava dug Djurkoviću jer je pare pozajmio njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan, dok Djurković tvrdi da je Arkan uzeo novac za potrebe svoje supruge i to u njenom prisustvu.

Ovaj proces je inače bio je u završnoj fazi, pošto je Prvi osnovni sud krajem 2011. godine naložio prinudnu prodaju dijela te kuće radi namirenja duga prema Djurkoviću, ali je krajem januara 2012. postupak izvršenja obustavljen pošto je Vrhovni kasacioni sud presudu ukinuo pošto je usvojio njen zahtjev za reviziju i naložio novo suđenje.

Najviši sud je upozorio da nasljednik odgovara za dugove ostavioca samo do visine svog naslednog dijela.

Kuća u Ljutice Bogdana je bila pod hipotekom koja je upisana kao garancija da će Ražnatovićeva uplatiti državi još 500.000 evra do kraja juna ove godine, od milion i po koliko joj je presudom Višeg suda u Beogradu određena novčana kazna zbog protivpravnog prisvajanja novca od prodaje fudbalera kluba “Obilić”, na čijem je čelu bila.

Ona je svoju obavezu već izmirila i čeka se brisanje hipoteke sa kuće.

Svetlana Ražnatović je u toj kući izdržavala kaznu kućnog zatvora na koju je, poslije sporazuma sa tužilaštvom o priznanju krivice, osuđena zbog protivpravnog prisvajanja dijela novca od transfera 10 fudbalera “Obilića” i nedozvoljenog držanja 11 pištolja.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender