FZO: Sva loša rješenja za osiguranike biće korigovana

Fond je prije usvajanja nove Liste lijekova ukazivao da će se svakih mjesec dana analizirati nova lista i da će biti mijenjano sve ono što se pokaže kao loše rješenje, u smislu velikog opterećenja osiguranih lica.

U vezi s tim Fond prikuplja primjedbe i sugestije osiguranika, ljekara i farmaceuta, a nakon mjesec dana primjene nove liste Fond će zajedno sa ljekarima rezimirati prikupljena mišljenja i na osnovu toga biće preduzete odgovarajuće mjere, koje uključuju i korekcije Liste lijekova.

“To se posebno odnosi na dostupnost lijekova za osigurana lica starija od 65 godina i sve što se u praksi pokaže kao preveliko opterećenje za ova osigurana lica, Fond će promijeniti prilikom prvih korekcija liste”, rečeno je Srni u Fondu.

U Fondu ističu da postoji nekoliko razloga koji su uticali na donošenje nove liste lijekova, a među kojima je i veća uključenost ljekara porodične medicine, odnosno domova zdravlja u kreiranje Liste, a time i smanjenje uticaja proizvođača lijekova na kreiranje Liste i propisivanje lijekova.

Upravo iz tih razloga, kažu u Fondu, u donošenju nove Liste lijekova učestvovali su svi direktori domova zdravlja koji su dali sugestije i prijedloge za novu listu.

Iz Fonda podsjećaju da je novost kod primjene nove Liste lijekova u odnosu na raniju i to što je odlukom o usvajanju Liste lijekova propisana obaveza propisivanja generičkog naziva lijeka.

“Apoteke su obavezne da osiguranom licu izdaju lijek s referentnom, odnosno najnižom cijenom, a samo na zahtjev osiguranog lica mogu mu izdati skuplji lijek, što podrazumijeva pristanak osiguranog lica da plati i razliku u odnosu na referentnu cijenu”, pojašnjavaju u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender