26. 09. 2021.

SDS-ov Zakon u pravnoj i ustavnoj koliziji

“Kada je riječ o pravnom osnovu, predložena zakonska rješenja su u koliziji sa direktivom 95 Evropskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinica u vezi sa obradom ličnih podataka, sa Konvencijom Savjeta Evrope za zaštitu pojedinaca, Zakonom o zašiti ličnih podataka, Zakonom o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelima, Zakonom o poreskom postupku i sa velikim dijelom krivičnog zakonodavstva”, rekao je novinarima Radojičić.

On je istakao da, kada je riječ o Ustavu, zakonska rješenja povređuju pravo na privatnost, efikasan pravni lijek, pravično suđenje, neprikosnoveno uživanje imovine i zabrane diskriminacije.

“Ako im je malo da u zakonu od 25 članova naprave ovakve formalne propuste i da na to odgovaraju vrijeđanjem, nemam komentar”, istakao je Radojičić.

On je naglasio da se Govedarica i članovi njegove stranke koriste potpuno nepriličnim riječnikom.

“Kada im kažemo koji član Ustava je povrijeđen, kao i zakon, oni počnu da vrijeđaju. To bi bio stil vladanja ove stranke”, naveo je Radojičić.

Prema njegovim riječima, odbore čine narodni poslanici i dio spoljnih članova koji glasaju prema sopstvenom mišljenju ili stavu kluba poslanika.

“Pitanje za Govedaricu je zašto njihovi članovi nisu došli na sjednicu Odbora za politički sistem i Zakonodavnog odbora da podrže sopstveni zakon”, naglasio je Radojičić.

On je podsjetio da su na konferenciji, koja je prošle godine održana u Sarajevu, eksperti EU rekli da se u Srpskoj već dvije godine provodi Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine koji je usaglašen sa međunarodnim standardima i da su ustanovljene jedinice za finansijske istrage koje mogu doći do dokaza na osnovu kojih se može oduzeti imovina.

Radojičić je naveo da u dnevni red ulazi sve što od materijala dođe pripremljeno u skladu sa Ustavom, zakonima i poslovnikom parlamenta Srpske.

Govoreći o izmjenama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske, Radojičić je rekao da je 11. juna, na sastanku predstavnika SNSD-a i SDS-a, razgovarano i o izvještavanju javnih servisa o tadašnjoj krizi o jedinstvenom matičnom broju.

“Izraženo je veliko nezadovoljstvo načinom izvještavanja BHRT-a i FTV-a, a onda je bilo riječi i o RTRS-u. Tada je SDS tražio da se ukine način finansiranja, RTV pretplata i da se donesu izmjene Zakona o RTRS-u i Zakona o izvršnom postupku”, podsjetio je Radojičić.

On je napomenuo da je RTV pretplata propisana zakonom BiH i da se ne može ukinuti zakonima Republike Srpske. “Treba pitati one koji su usvojili zakon BiH 2005. godine, a to su SDS, PDP i njihovi partneri”, zaključio je Radojičić.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender