Bez podrške Prijedlogu zakona o vojnoj imovini

Protiv prijedloga zakona bilo je 12 poslanika iz Republike Srpske.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije na prethodnoj sjednici podržao ovaj prijedlog zakona, jer, takođe, nije dobio potrebnu većinu poslanika iz Srpske, pa je bilo potrebno naknadno usaglašavanje Kolegijuma doma.

U ranijim parlamentarnim raspravama o Prijedlogu zakona o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom poslanici iz Republike Srpske upozorili su da je dogovorom političkih lidera predviđeno da se pitanje nepokretne vojne imovine rješava zajedno sa pitanjem državne imovine.

Predstavnički dom nije podržao prijedlog zaključaka iz mišljenja Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH u vezi sa blokadom institucija BiH od 5. do 7. juna, poznatijom kao “talačka kriza”.

Poslanici Predstavničkog doma parlamenta BiH usvojili su u drugom čitanju Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u inistitucijama BiH, čiji su predlagači poslanici Lazar Prodanović, Nermina Zaimović-Uzunović, Azra Hadžiahmetović, Vesna Krstović-Spremo i Šefik DŽaferović.

Predloženi zakon predviđa zaštitu od preduzimanja štetnih radnji protiv lica zaposlenih u institucijama BiH koja prijave korupciju, za šta bi zadužena bila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Kao razlog za donošenje ovog zakona navodi se da u BiH ne postoje efikasni pravni, ali ni institucionalni mehanizmi za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasniku BiH, kojim se predviđa da se zakoni, koje usvoji Parlamentarna skupština BiH, objavljuju na internet stranici parlamenta BiH, čime bi bili dostupni javnosti besplatno.

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH uputili su Kolegijumu doma na dodatno usaglašavanje godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH za 2012. godinu, koji je dobio veoma negativne kritike od poslanika iz Republike Srpske.

Dušanka Majkić iz SNSD-a smatra da je izvještaj VSTS-a preobiman dokument pa se može desiti da se “od drveća ne vidi šuma”. Ona je ponovila da je veoma nezadovoljna odnosom VSTS-a i ostalih pravosudnih institucija prema parlamentu BiH i istakla da Srpska ne podržava rad pravosuđa na nivou BiH.

Predstavnički dom podržao je principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, kojim bi, između ostalog, bilo omogućeno objavljivanje spiska dužnika za PDV, koji je do sada bio tajna, iako su ukupna dugovanja u zemlji po osnovu PDV-a 347 miliona KM.

Poslanici su primili k znanju informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembra 2012. godine. Dug BiH na taj dan iznosio je 10,4 milijarde KM, od čega 7,1 milijarde čini spoljni, a 3,3 unutrašnji dug.

Usvojeno je više zaključaka u vezi ove informacije, među kojima i Stranke za BiH, koja je predložila da Savjet ministara BiH promijeni strategiju zaduživanja i da obustavi svako novo zaduživanje BiH i postupke davanja saglasnosti za zaduživanja do promjene strategije u skladu sa ekonomskim mogućnostima BiH.

Poslanik HDZ-a BiH Dragan Vrankić predložio je zaključak da Stalni odbor za fiskalnu stabilnost BiH i Fiskalni savjet BiH budu zaduženi da analiziraju stanje zaduženosti, dok je poslanik Narodne stranke “Radom za boljitak” Mladen Ivanković Lijanović predložio da Savjetu ministara BiH bude vraćena informacija na doradu, kako bi u narednih 30 dana predložio konkretne mjere.

Predstavnički dom uputio je Kolegijumu doma na naknadno usaglašavanje Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH.

Poslanici su podržali i prijedlog zaključka Mladena Ivankovića Lijanovića da se zaduži predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda da u roku od 20 dana organizuje sastanak sa entitetskim premijerima i resornim ministrima poljoprivrede i finansija, kako bi završio plan aktivnosti na uspostavljanju operativne IPARD-ove strukture za korištenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj u okviru IPA pretpristupne pomoći.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender