Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Rebalans na nivou planiranog

Budžetski prihodi koji su planirani na nivou od 1.531 milion KM rebalansom će biti povećani za oko 49 miliona KM i iznosiće 1.580 miliona KM.

U odnosu na plan najveće smanjenje budžeta biće na stavci primitaka za nefinansijsku imovinu, koji su planirani u iznosu od 50 miliona KM, a u rebalansu je planirano samo pet miliona KM.

“To su sredstva koja su planirana od neperspektivne vojne imovine. Očekivali smo da će prodaja biti završena na vrijeme, a danas je procjena da se to neće završiti i zato je ta pozicija niža za 45 miliona KM”, rekao je Zoran Tegletija, ministar finansija RS.

Što se tiče prihodovne strane budžeta, rebalansom se smanjuju i zaduživanja koja su planirana na nivou od 363.874.000 KM, ali će biti 359.356.000 KM, što je manje za oko 4,3 miliona KM.

“Na prihodovnoj strani nismo zadovoljni prikupljanjem poreza, koji su niži za 20 miliona KM u odnosu na budžet za 2013. godinu. Način na koji smo to pokrili je rast prihoda na dohodak i dobit, koji će biti veći za 16 miliona, tako da će naši poreski prihodi biti manji za 4,4 miliona KM”, kazao je Tegeltija.

Kada je u pitanju rashodovna strana planiranog budžeta, pojedine stavke su pretrpjele smanjenja, dok su neke povećane, a sve s ciljem da se obezbijedi oko 14,5 miliona KM, koliko će biti potrebno za uvećanje plata za javni sektor za posljednjih šest mjeseci ove godine.

Podsjećanja radi, Vlada RS polovinom godine donijela je odluku o povećanju plata za oko 35.000 zaposlenih u javnom sektoru kojima je cijena rada sa 100 KM povećana na 106 KM.

Prema riječima Tegeltije, rashodi za plate biće povećani za 14,5 miliona KM, dok će rashodi po osnovu korištenja robe i usluga biti smanjeni za 7,4 miliona KM. Takođe, izdaci za nabavku postrojenja i opreme umanjeni su za 2,6 miliona KM, koji su planirani za opremanje policije RS, a kako je objasnio Tegeltija to je riješeno na drugi način, odnosno kroz drugi projekat vrijedan oko 15 miliona KM, koji je nedavno podržala i Narodna skupština RS.

U odnosu na planirani rebalans smanjene su i subvencije za 1,5 miliona KM, što je, kako pojašnjavaju u Ministarstvu finansija RS, rezultat toga da preduzeća s kojima su potpisani ugovori kasne s realizacijom svojih projekata i nisu spremna da povuku ta sredstva.

Što se tiče povećanja, grantovi su povećani za 3,5 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na vjerske zajednice, i to 3,1 milion KM, dok je za rad predstavništava RS u inostranstvu odoboreno 500.000 KM više nego što je planirano.

“Rebalans budžeta je u okviru planiranog i omogućiće nesmetano funkcionisanje svih institucija do kraja godine”, kazao je Tegeltija.

Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, rekao je da se povećanje budžetskih prihoda za oko 49 miliona KM najvećim dijelom odnosi na dividendu od “Elektroprenosa BiH”, koja iznosi oko 40 miliona KM.

Odgovorajući na pitanje da li ta sredstva zavise od realizacije dogovora SNSD-a i SDP-a, Tegeltija je rekao da se na tome radi već godinu i po i da su nekoliko puta zakazivane sjednice Skupštine akcionara, “gdje je to trebalo da se završi”.

“Dok ne budu usvojene izmjene zakona, ova sredstva neće biti isplaćena. Procjene su da će biti postignut političkih dogovor o ‘Elektroprenosu’, jer zaista bi bilo neozbiljno da u ovom trenutku držite novce u poslovnim bankama koji nikome ne koristi”, kaže Tegeltija.

Izvor: Nezavisne novine

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender