30. 07. 2021.

NSRS o izvršenju budžeta

“Budžetski rashodi i izdaci u prvoj polovini ove godine iskazani su u iznosu od 896,1 miliona KM ili 95 odsto u odnosu na operativni budžet za prvih šest mjeseci ove godine”, ističe se u ovom izvještaju.

Na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske na dan 30. juna ove godine nalazi se 105,5 miliona KM.

Poslanici bi u nastavku 30. redovne sjednice trebalo da razmatraju Nacrt zakona o žičarama za prevoz lica i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji.

Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i Prijedlog strategije razvoja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske od 2014. do 2020. godine, kao i Izvještaj o poslovanju Investiciono–razvojne banke Republike Srpske i fondova za prošlu godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Na početku zasjedanja predviđena su poslanička pitanja Vladi Republike Srpske – “Aktuelni čas”.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender