Srbija u decembru počinje pregovore o pridruživanju sa EU!

“Smatramo da međuvladina konferencija EU i Srbije treba da se održi u decembru 2013, ako se ispune uslovi koje je u junu zacrtao Evropski savet”, kaže se u nacrtu izvještaja o kome će krajem mjeseca raspravljati članovi Komiteta za spoljne poslove EP i koji će nakon rasprave biti usvojen u vidu rezolucije.

U šest stranica dugom dokumentu, koji će ovih dana biti postavljen na internet stranicu Parlamenta, konstatuje se da je Srbija ostvarila znažajan napredak u procesu evropskih integracija, a vlasti se pozivaju da istraju na društveno-ekonomskim reformama.

Sem toga, pohvaljuju se napori na sprovođenju Briselskog sporazuma, uz isticanje ključne važnosti lokalnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. novembar.

“Ohrabrujemo vlasti u Beogradu da se u dobroj veri angažuju sa srpskom zajednicom na Kosovu i da se uzdrže od forsiranja bilo koje pojedinačne liste, već da se isključivo posvete podsticanju što veće izlaznosti lokalnih Srba”, kaže se u nacrtu izveštaja.

TO GO WITH DON MELVIN STORY EU BUDGET PARLIAMENT OCT.20, 2008 FILE PHOTO

U dokumentu se pozdravljaju Strategija i Akcioni plan za reforme u pravosuđu koje je usvojila vlada Srbije, uz poziv vlastima da pojačaju napore na njihovom sprovođenju, ali se ujedno izražava zabrinutost zbog toga što veliki broj sudija i dalje ima status vršioca dužnosti, što, kako je navedeno “izaziva nesigurnost”.

Pored pohvala na račun dosadašnjih napora u borbi protiv korupcije, ukazuje se na važnost održanja političke volje kako bi se uspješno privele kraju istrage o zloupotrebama u 24 privatizacije koje vodi Savjet za borbu protiv korupcije.

Kada je riječ o ljudskim pravima, predloženi tekst sadrži oštru osudu zabrane Parade ponosa u septembru, uz poziv da se poštuju prava svih manjina, uključujući nacionalne i seksualne.

“Naglasavamo važnost očuvanja slobode medija i u tom smislu pozdravljamo dekriminalizaciju klevete i uvrede”, kaže se u tački 12 nacrta izvještaja.

“Ukazujemo na potrebu za snažnim elektronskim javnim servisom i potpunom transparentnošću vlasništva nad medijima”, piše dalje u ovom tekstu, koji sem toga sadrži oštru osudu pretnji i napada na novinare.

U nacrtu izveštaja o Srbiji za ovu godinu se izražava zabrinutost zbog pravnog položaja Vojvodine i odlaganja usvajanja Zakona o finansiranju pokrajine, uz isticanje važnosti decentralizacije i jačanja lokalne samouprave za brži ekonomski razvoj zemlje.

Parlament izražava posebnu podršku bezviznom režimu za zemlje Zapadnog Balkana i poziva zemlje članice da ne zloupotrebljavaju zaštitni mehanizam kojim se omogućava njegovu suspenzija, nego da se usredrede na izmjenu sopstvenih propisa kako bi se problem lažnih azilanata otklonio.

Ovaj tekst, koji je sačinio izvjestilac za Srbiju Jelko Kacin, biće zvanično predstavljen članovima Spoljnopolitičkog komiteta EP 24. oktobra, a konačna verzija će nakon diskusije usvajanja poslaničkih amandmana biti izglasana na plenarnom zasjedanju u Strazburu.

Rezolucije EP nemaju obavezujuću snagu, ali se uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka u Evropskom savetu i Komisiji.

Izvor: Telegraf.rs

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender