22. 09. 2021.

Ove godine zbrinuto 36 skitnica u Banjaluci

Koordinator za saradnju sa partnerima u banjalučkom Centru za socijalni rad Sanja Malić kaže da se beskućništvo definiše kao stanje u kojem se nalaze ljudi koji nemaju mogućnost adekvatnog stanovanja.

“Ono može nastati zbog lokalne ili regionalne nezaposlenosti, rata, rasne diskriminacije, psihičke nestabilnosti ili kao kombinacija različitih faktora”, ističe Malićeva.

Iskustvo koje ima Centar za socijalni rad Banjaluka u proteklim godinama ukazuje na to da su beskućnici uglavnom lica sa poremećajima u mentalnom zdravlju, asocijalnog ponašanja, ali i lica koja su se usljed posebnih okolnosti našla na ulici /odbačenost od porodice, nizak socijalno-ekonomski status, psihička kriza, demencija/.

Prema riječima Malićeve, tokom 2012. godine u Prihvatnoj stanici je zbrinuto 70 lica.

Ona je naglasila da Prihvatna stanica za odrasla lica i stara lica, zatečena u skitnji ne omogućava samo zadovoljavanje osnovnih potreba /ishranu i prenoćište/, već mnogo puta i buđenje ljudskih emocija – radost i prihvatanje.

“Ujedno se poštuje i Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a to je pravo na život koje svako biće stiče po rođenju”, kaže Malićeva.

Analizom rada Prihvatne stanice evidentno je da je sve više registrovanih korisnika koji nisu klasični beskućnici, već lica koja su zbog posljedica narušenog zdravstvenog funkcionisanja ili nemogućnosti povratka u lokalnu zajednicu privremeno morala da borave u Prihvatnoj stanici.

Vrijeme boravka korisnika u Prihvatnoj stanici jeste do pet dana, osim u slučajevima kada okolnosti nalažu da se boravak produži do 30 dana.

Ukoliko se utvrdi da postoji potreba za dužim zadržavanjem, nadležni socijalni radnik donosi rješenje o privremenom smještaju do tri mjeseca, o čemu se Socijalno-gerijatrijski centar Banjaluka u pisanoj formi obavještava.

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan beskućnika, a cilj  obilježavanja je senzibilizacija javnosti za problematiku beskućništva.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender