Fond PIO: Do kraja godine dostaviti potvrdu o životu

Fond je za 42.357 korisnika sa prebivalištem van Republike Srpske na kućne adrese već uputio obrazac potvrde o životu.

Potvrda o životu je validna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda, opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Potvrda o životu dostavlja se u nadležnu-isplatnu filijalu Fonda PIO, može se dostavljati odmah po objavljenom javnom pozivu, a najkasnije do 31. decembra.

Korisnicima van Republike Srpske na penzijskom čeku za novembar i decembar biće upućena i pisana poruka o potrebi blagovremenog dostavljanja Potvrde o životu.

Za nove korisnike van Republike Srpske filijale su dužne obezbijediti Potvrdu o životu. Obrazac Potvrde o životu može se preuzeti i na internet stranici Fonda PIO.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender