26. 09. 2021.

Istorijski napredak Srbije

Komisija ističe da je “Srbija počela novu fazu u odnosima sa EU”, dok je u odnosima sa Kosovom ostvaren “vidljiv i održiv napredak”, koji treba da se nastavi, a slično važi i za borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa.

U izvještaju se navodi da će Srbija morati da zadrži tempo procesa reformi u ključnim oblastima vladavine zakona i posebno da obrati pažnju na reformu pravosuđa, politiku suzbijanja korupcije i diskriminacije, nezavisnost ključnih institucija, slobodu medija, zaštitu manjina i poslovne klime.

“Srbija je pojačala tempo reformi i kontakte na visokom nivou sa susjednim zemljama s ciljem pozitivnog doprinosa regionalnoj saradnji”, konstatuje se u izvještaju o napretku Srbije.

Komisija navodi da su ključne i sveobuhvatne strategije usvojene u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i diskriminacije.

U izvještaju se navodi da, iako su vlast i nezavisne institucije uložile neke napore s ciljem zaštite ranjivih grupa, posebno LGBT populacije, u toj oblasti još nedostaje odgovarajuća politička podrška.

“Posebna pažnja mora se posvetiti zaštiti medija, aktivista za ljudska prava i drugih ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju, od prijetnji i napada radikalnih grupa”, navodi se u izvještaju i poziva na dalje poboljšanje situacije položaja Roma.

Što se tiče ekonomije, Komisija navodi da je Srbija postigla određeni napredak u stvaranju funkcionalne tržišne privrede, ali da je konkurentnost veliki izazov.

“Rast izvoza ublažio je efekte loše domaće potražnje, oživljen je proces restrukturisanja državnih preduzeća i ostvaren je izvjestan napredak u borbi protiv korupcije i poboljšanju imovinskih prava”, navodi se u izvještaju.

Komisija ističe da prvi znaci oporavka nisu preselili na tržište rada, pa su budžetski deficit i stopa nezaposlenosti još veoma visoki.

Srbija i dalje usklađuje svoje zakonodavsto sa EU, ali treba da udvostruči napore i posebno obrati pažnju na provođenje usvojenih zakona.

Komisija poziva na dodatne napore u domenu kontrole državne pomoći, ističući da je potrebno Zakon o genetsko modifikovanoj hrani uskladiti sa zakonodavstvom EU, što bi omogućilo pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

U izvještaju se zaključuje da se u Sribiji uspješno primjenjuje Privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruženju, kao i da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom.

DAČIĆ: NAЈPOVOLJNIЈI IZVЈEŠTAЈ EVROPSKE KOMISIЈE DO SADA

Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije jedan od najpovoljnijih do sada i da očekuje da pristupni pregovori sa EU počnu najkasnije u januaru naredne godine.

Dačić je, poslije sastanka sa šefom Delegacije EU u Srbiji Majklom Devenportom, koji mu je uručio izvještaj Evropske komisije, rekao da je zadovoljan ocjenom koju je dobila Srbija, koja će nastaviti započete reforme, uključujući i dijalog sa Prištinom.

On je naveo da je cilj Srbije da pregovore sa EU iskoristi kao podsticaj za reforme i da je srpskoj vlasti cilj ne samo da Srbija postane članica EU, nego i da Evropa dođe u Srbiju sa svojim vrijednostima i kriterijumima.

Dačić je najavio da će u ponedjeljak, 21. oktobra, u Luksembrugu biti održana prva sjednica Savjeta za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da očekuje da će Evropska komisija i Evropski savjet dati pozitivno mišljenje za održavanje međuvladine konferencije, odnosno za zvaničan početak pregovora sa EU.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender