Konkurs za stipendije od naknade poslanika

Konkurs za stipendije 25. oktobra

U Ministarstvu prosvjete i kulture je rečeno da će biti raspisan konkurs za dodjelu stipendija uspješnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama, koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske, i uspješnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koji se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske – sa najnižom prosječnom ocjenom 8,50.

Biće raspisani i konkursi za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske sa najnižom prosječnom ocjenom osam, kao i studentima u kategoriji “ostali studenti” prvog ciklusa studija sa najnižom prosječnom ocjenom 7,50 iz socijalno ugroženih porodica.

Konkursom je predviđena i dodjela stipendija za studente – civilne žrtve otadžbinskog rata, djecu poginulih boraca i djecu ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, studente bez jednog ili oba roditelja i studente iz porodica sa dva ili više studenata.

Pravo na stipendije Ministarstva prosvjete i kulture imaće i studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu ili u hraniteljske porodice do punoljetstva, studenti sa invaliditetom koji ne ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, a koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim olimpijadama.

Ministarstvo prosvjete i kulture 25. oktobra raspisaće i konkurs za dodjelu stipendija studenatima sa invaliditetom sa sva tri ciklusa studija koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica pod uslovom da nisu obnovili upisnu godinu studija i da nisu stariji od 35 godina.

Ovo ministarstvo će raspisati i konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu – prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa najnižom prosječnom ocjenom devet a na studijskim programima koji se ne izvode u Republici Srpskoj ili na kojima se stiču zvanja za deficitarna zanimanja.

U Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske pojasnili su da će u svakom konkursu, kada budu objavljeni, biti navedeni osnovni i opšti uslovi i kriterijumi za dodjelu stipendija, kao i potrebna dokumentacija i prijava na konkurs.

Prijave na konkurs studenti će u periodu raspisivanja moći da pronađu na portalu Vlade Republike Srpske – stranica Ministarstva prosvjete i kulture, a svi potrebni dokumenti ne smiju biti stariji od dana objavljivanja konkursa, osim uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o prebivalištu koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurse neće biti razmatrane.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender