Likovna radionica

Projekat’’ Alternativa žrtve je samostalnost’’ definisan je na način da žene, žrtve mina i žene nosioci domaćinstva čiji su članovi žrtve mina dobiju kvalitetan program edukacije kroz jednodnevni trening  koji će im omogućiti veću konkurentnost na tržištu rada i povećavanje prihoda u njihovim porodicama.

Radionica je dio projekta “Alternativa žrtve je samostalnost” koji finansira Džender centar Vlade RS iz sredstava FIGAP programa.

Cilj radionice je doprinos razvoju umjetnosti osoba sa invaliditetom i njihove inkluzije u društvo.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender