26. 09. 2021.

Rezultati BiH ispod očekivanja

BiH je ostvarila veoma ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma u približavanju EU, a zajednička vizija njenih političkih predstavnika o budućnosti zemlje i dalje ne postoji, navodi se u izvještaju.

U usvojenom dokumentu se konstatuje da politički predstavnici iz BiH nisu postigli dogovor o primjeni odluke Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slučajem “Sejdić-Finci”.

“Primjena ove odluke ostaje ključ za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podnošenje kredibilne prijave za članstvo u EU”, navodi se u izvještaju.

Komisija naglašava da nije uspostavljen efikasan koordinacioni mehanizam između različitih nivoa vlasti u BiH u vezi sa pitanjima povezanim sa EU.

“Takav mehanizam je od suštinske važnosti, jer bi omogućio predstavnicima BiH da nastupaju u ime svoje zemlje i preuzmu obaveze u interakcijama sa EU”, navodi se u usvojenom dokumentu.

Evropska komisija je konstatovala da je Parlamentarna skupština BiH ostvarila “veoma ograničen napredak” u usvajanju zakona u vezi sa EU.

“Neuspješan pokušaj rekonstruisanja vlasti u Federaciji BiH negativno je uticao na njenu funkcionalnost i doprinio fragmentisanju političkog odlučivanja na svim nivoima”, piše u izvještaju.

U dokumentu je naglašeno da treba riješiti pitanje finansijske održivosti javne administracije na svim nivoima i data pozitivna ocjena o procesuiranju ratnih zločina i reformi pravosuđa na nivou BiH.

“Korupcija ostaje raširena, uz nedostatak istražnih i krivičnih procesa u slučajevima visokog profila, što vrši negativan uticaj na društvo i ekonomiju”, navodi se u izvještaju.

Komisija je zaključila da je ostvaren napredak u vezi sa politikom prema izbjeglicama i interno raseljenim licima i primjeni Startegije o Romima, te naglasila da pripadnici ove manjinske zajednice i dalje žive u veoma teškim uslovima.

Komesar za proširenje EU Štefan File rekao je povodom usvajanja izvještaja da je širenje Unije pozitivan proces koji se odvija uprkos ekonomskoj krizi.

On je naglasio da se borbom protiv korupcije, za zdravo ekonomsko upravljanje, slobodu izražavanja i medija, ljudska prava i zaštitu manjina jača politička i ekonomska stabilnost zemalja koje žele da postanu članice EU.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender