Bevanda insistira na donošenju mehanizma koordinacije

Bevanda je danas članovima Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH predstavio taj model i pojasnio koje su to sporne tačke zbog kojih ovaj prijedlog nije dobio punu podršku.

Prema njegovim riječima, model koji je u februaru dobio načelnu podršku svih lidera hijerarhijski je zasnovan na funkcionisanju pet nivoa, od kojih je kolegijum najviše političko tijelo, a slijede ministarska konferencija, politički savjetnici, komisija i radne grupe.

“Smatram da je ovaj model dobar, potreban i opravdan, jer uvažava i isključive i podijeljene nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH, uključujući i principe odgovornosti i povjerenja”, istakao je Bevanda.

On je napomenuo da je ovaj model “propao” u aprilu, a kao sporni principi označeni su učešće kantona u mehanizmu koordinacije, odlučivanje konsenzusom, postojanje političkih savjetnika i ministarske konferencije, kao i predsjedavanje ministarskom konferencijom i ekspertskim radnim grupama.

Bevanda nije želio da jasno označi glavnog krivca za zastoj u ovom procesu, ali je naveo da je, kada je u pitanju odlučivanje konsenzusom, on lično bio za taj pricip, a podršku je dobio od Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta, ali ne i od Vlade Federacije BiH.

Prema njegovim riječima, problem jeste i to što ni od koga u pisanoj formi nije dobio primjedbe na ponuđeni model. “Ne pada mi napamet ni sada, a ni onda, da insistiram da konačno rješenje bude namenuto ili doneseno preglasavanjem”, kaže Bevanda.

On je podsjetio da je provobitni model koordinacionog mehanizma koji je imao tri nivoa, kolegijum, komisiju i radne grupe, još 27. juna 2012. godine utvrđen kao nefunkcionalan zbog neadekvatne komunikacije između političkog i tehničkog nivoa, kao i zbog nedovoljne uključenosti svih nivoa vlasti u ovaj model u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Govoreći o rezultatima sastanaka lidera iz BiH sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, održanih 1. i 10. oktobra u Briselu, Bevanda je konstatovao da nema napretka kada je riječ o odluci “Sejdić – Finci” i da su u toku intenzivni razgovori lidera iz Federacije BiH.

Nakon niza pitanja i diskusija članova Zajedničke komisije, prihvaćena je Bevandina informacija, uz zaključak da rasprava o toku pomenutih pregovora bude obavljena i na oba doma parlamenta BiH, u skladu sa zakonskim rješenjima.

O dijelu pregovora u Briselu koji se odnose na Protokol na Privremeni Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji između BiH i EU, kao i o IPA-projektima, članove Zajedničke komisije informisala je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić.

Ona je istakla da delegacija BiH, nakon ulaska Hrvatske u EU i njenog napuštanja Cefte, pristaje samo na tehničko usklađivanje Privremenog sporazuma, odnosno trgovinskog dijela što, kao što je poznato, nije naišlo na odobravanje Evropske komisije, koja smatra da “BiH djeluje protivno duhu Sporazuma” i koja je najavila vanredni sastanak predstavnika BiH i EU.

Savićeva je referisala i o zastoju u provođenju programa IPA 2013 i mogućem gubitku 47 miliona evra zbog neprovođenja odluke Suda iz Strazbura, kao i zbog neuspostavljanja mehanizma koordinacije.

Govoreći o programu IPA dva, koji se odnosi na period od 2014. do 2020. godine, ona je rekla da dok ne bude uspostavljen koordinacioni mehanizam, Evropska komisija neće ni počinjati kreiranje tog projekta pretpristupne pomoći za BiH.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije Halid Genjac konstatovao je da je komisija prihvatila izvještaje Savićeve, te najavio da će o IPA projektima rasprava biti vođena na nekoj od narednih sjednica komicije.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender