22. 09. 2021.

Prijedor: Početak sezone grijanja nije kasnio zbog struje?!

Rukovodilac “Elektrodistribucije” Dalibor Pavić rekao je da je “Toplana” bila bez struje ukupno 6 minuta i da to nije moglo bitno uticati na proces proizvodnje i isporuke toplotne energije.

“U 6 časova izvršeno je isključenje srednjonaponskog izlaza sa koga se napaja ‘Toplana’, a promjena uklopnog stanja i ponovno uključenje izvršeno je u 6.06”, naveo je Pavić.

On je pojasnio da je dan ranije, 14. oktobra, Elektroprenos BiH od “Elektrodistribucije” Prijedor zatražio kratkotrajni zastoj, ne duži od 10 minuta, radi izmjene uklopnog stanja srednjenaponske distributivne mreže, isključenja iz pogona i revizije jednog od dva transformatora u trafostanici sa koje se napaja “Toplana”.

Prvi dan sezone grijanja Prijedorčani su dočekali hladnih radijatora, a direktor “Toplane” Ljiljana Despotović rekla je da je razlog kašnjenju nestanak struje.

Grijanje u Prijedoru počelo je u utorak, ali sa višečasovnim zakašnjenjem.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender