24. 10. 2021.

Trgovina ljudima u BiH i dalje opstaje

Povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Rizvo je rekao novinarima u Sarajevu da trgovina ljudima u BiH samo mijenja oblike i karakteristike, te da nije moguće očekivati da ona bude iskorijenjena, jer je to jedan od oblika organizovanog kriminala koji kriminalcima donosi ogromne sume novca.

Rizvo je naveo da je trgovina ljudima takav fenomen da veći dio ostane neotkriven i neprijavljen i da statističke podatke koje imaju treba uzeti sa rezervom.

“Posebno je zabrinjavajuće što svake godine broj maloljetnih lica, prije svega djevojčica, bude identifikovan kao žrtve trgovine ljudima. One su iskorištavane u seksualnoj industriji, prisilnom radu i organizovanom prosjačenju, kao i drugim oblicima trgovine ljudima”, naveo je Rizvo.

Prema njegovim riječima, BiH je osigurala fondove koji, u saradnji sa nevladinim organizacijama koje imaju sigurne kuće, obezbjeđuju sve što je potrebno za njihov oporavak i reintegraciju.

Nezaobilaznu ulogu u tome, naveo je, imaju centri za socijalni rad, te obrazovne, zdravstvene i druge institucije, koje treba da imaju jedinstven i koordinisan pristup ovom problemu.

Rizvo je naglasio da je trgovina ljudima do sada bila regulisana samo u Krivičnom zakonu BiH. Nakon reforme krivičnog zakonodavstva unazad dvije godine Krivični zakon Republike Srpske i Brčko distrikta su izmijenjeni i dopunjeni i sada sadrže krivično djelo trgovine ljudima, dok u FBiH to treba biti ubrzo okončano.

“BiH je predmet monitoringa velikog broja međunarodnih organizacija, koje nas u svojim izvještajima često kritikuju zbog blage kaznene politike za trgovinu ljudima. To je problem sa kojim se suočavamo i na kojem ćemo morati raditi. To je pitanje nezavisnosti sudova i nemogućnosti da bilo ko na to utiče“, izjavio je Rizvo.

On je istakao da su trgovci ljudima često osuđeni tek na višemjesečne zatvorske kazne, nekada na uslovne, ili samo na novčane kazne, za razliku od evropskih zemalja u kojim su one mnogo ozbiljnije i veće.

Predstavnik asocijacije “Iks ipsilon”, koja se bavi prevencijom trgovine ljudima, Emina Osmanović rekla je da su prošle godine identifikovali 39 žrtava, od kojih su 19 mladih djevojaka i dječaka seksualno iskorištavani i prisiljavani na rad.

“Ovo je zemlja u kojoj je veoma teško naći posao, a primamljive ponude i dobre plate privlače mlade ljude koji, zbog nedostatka informacija, mogu otići u pogrešnom smjeru“, dodala je Osmanovićeva.

Predstavnik Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS Elma Zahirović rekla je da ova nevladina organizacija od 1999. godine pruža zaštitu i sklonište žrtvama trgovine ljudima, te da rade na prevenciji i edukaciji u ovoj oblasti.

“U našem skloništu trenutno boravi pet žrtava, od kojih su tri maloljetne. Posljednjih godina sve je veći broj domaćih žrtava i maloljetnika i sve je češća radna eksploatacija”, dodala je Zahirovićeva.

Ona je navela da maloljetne žrtve uglavnom potiču iz porodica koje su u teškoj materijalnoj situaciji, zbog čega postaju lagan plijen trgovcima ljudima.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender