19. 10. 2021.

U Rusiju bez vize

On je podsjetio da će prema ovom sporazumu državljani obje zemlje moći da bez vize borave na teritoriji druge zemlje 30 dana u okviru ukupnog vremenskog perioda od 60 dana, koji se računa od datuma ulaska.

Prema njegovim riječima, za diplomate ostaje na snazi bezvizni režim od 90 dana, dok će zaposleni u diplomatskim misijama, konzulatima i međunarodnim organizacijama, kao i članovi njihovih porodica, uživati bezvizni režim tokom cijelog perioda njihovog mandata.

Sporazum, takođe, predviđa da druge kategorije građana, među kojima i oni koji traže posao, moraju imati vizu.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender