BiH neće reagovati na špijuniranje

Na provjeri svako radno mjesto administracije na nivou BiH

Činovnički aparat na nivou BiH porastao je lani na više od 22.200 zaposlenih, za čije se plate godišnje daje više od pola milijarde maraka.

Iako se godinama upozorava na prekomjeran broj radnika, nova zapošljavanja nikada nisu zaustavljena.

Poslije mnogobrojnih upozorenja revizora i nevladinog sektora, Savjet ministara BiH usvojio je dvije odluke kojima se utvrđuje unutrašnja organizacija organa uprave i razvrstavaju radna mjesta sa detaljnim opisom poslova.

Ove odluke stupile su na snagu krajem aprila, a sve institucije dužne su da u roku od godinu donesu nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

– U skladu sa tim ministar pravde BiH formirao je Komisiju za analizu radnih mjesta, koja će pojedinačno analizirati stanje u svakoj instituciji – navedeno je u izvještaju o reviziji izvještaja o izvršenju budžeta institucija na nivou BiH.

Izvor: Glas Srpske

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender