23. 09. 2021.

Mještani banjalučkog naselja Ada: Ispaštamo zbog tuđeg nerada

Naime, sve ove porodice parcele su kupile od izvjesnog Branka Botića potpisavši ugovor u kojem imaju pravo služnosti pristupnog puta koji ide od Botićeve do njihovih kuća, dok se ne riješi drugi put, predviđen RP. Međutim, Brankov sin Zoran prije 10 dana zagradio je taj privremeni put.

Mještani kažu da već 10 dana žive kao u getu, ograđeni, a ne daj bože da im zatrebaju Hitna ili vatrogasci, pitaju se ko će da odgovara. Branka Miljević, koja je plac kupila 2003. godine, već 10 godina čeka da se RP realizuje.

Čekanje dugo 10 godina

– Zemlju sam kupila 2003. godine uz kupoprodajni ugovor u kojem se garantuje korištenje Botićevog pristupnog puta, dok nadležni ne riješe drugi. Godine 2007. ASBL nas obavještava da je u toku izrada urbanističko tehničkih uslova za izgradnju puta prema novom RP. Dvije godine poslije ništa nije urađeno i zahtjevam objašnjenje.

Dobijam odgovor da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove donijela rješenje kojim se dozvoljava vršenje pripremnih radnji, geodetsko premjeravanje i cijepanje parcela. Pet mjeseci kasnije stiže nam obavještenje, koje je potpisao urbanističko-građevinski inspektor Goran Ajdar, da se prekida postupak dok se ne riješi imovinsko-pravni status i ostavinska rasprava, jer je Dubravac Sretko, odnosno jedna od dvije osobe koje su tada kočile izgradnju puta, umro – priča Miljevićeva.

Ona dodaje da se nakon toga žale Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, od kojih u avgustu ovog mjeseca stiže odgovor da se zaključak inspektora Ajdara u potpunosti poništava i da se spis vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Ona naglašava da sumnjaju da se potupak koji je vodio Ajdar vodio pristrasno i da se namerno odugovlačilo, jer se zakonski naslednici Dubravca nalaze u inostranstvu i pitanje je kada će se ostavinski postupak provesti.

Prinudno izvršenje

Mještanin Momčilo Lakić ističe da su nakon postavljanja stubova na jedini put kojim su mogli da se služe pozvali građevinsku inspekciju koja je rekla da će za tri dana donijeti rješenje kojim će Botić morati da ukloni stubove.

– Prošlo je 10 dana, a niko od njih nije došao da uradi bilo šta po tom pitanju. A kada sam jednom prilikom pozvao opštinu i pitao za regulacioni plan, žena koja se javila rekla mi je da tražim da put izgradi onaj ko mi je dao pravo služnosti starog puta. Toliko o tome – kaže Lakić.

Načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Slaviša Sandić kaže da je upoznat sa cijelim slučajem i da već ovih dana inspektori treba da odu na teren i provjere da li je Botić uklonio stubove.

– Građevinski inspektor je 15. 10. donio rješenje o uklanjanju stubova. Kada dostavnica stigne Botiću rok je tri dana da ih ukloni sam, a ako to ne uradi mi ćemo pristupiti prinudnom izvršenju.

Kada je u pitanju inspektor Ajdar istina je da je on pogriješio što je obustavio postupak zbog smrti stranke, a trebalo je prekinuti postupak i nastaviti vođenje sa nasljednicima, međutim, ta procedura nastavka vođenja postupka je u toku – kaže Sandić i dodaje da još uvek nema informaciju da se krenulo sa realizacijom RP, jer ukoliko bi se RP u tom dijelu realizovao, oni bi na jednostavan način uklonili sve prepreke koje se nalaze na trasi budućeg puta.

Botić: Razumijem ljutnju, ali ovo je jedini način

Zoran Botić ističe da ne bježi od činjenice da je njegov pokojni otac dao put koji prolazi kroz njegovo i dvorište njegove sestre na korištenje, ali kaže da je mislio da će to biti na godinu-dvije, a ne 10.

– Dosadilo nam je da čekamo kada će nadležni da krenu u rješavanje puta koji je predviđen RP. Razumijem te porodice i njihovu ljutnju na mene, ali mislim da je ograđivanje jedini način da se nadležni aktiviraju.

U gradskoj upravi sam već domaći, svi me znaju, svakodnevno šaljem dopise, dolazim, tražim odgovore. Prethodni načelnik nadležnog odeljenja Budimir Balaban obećao je rješavanje, ali sada je sve stalo. Danas imam razgovor sa gradonačelnikom pa ćemo vidjeti šta će biti, mada i prošle sedmice sam ga čekao sat vremena i nisam dočekao – kaže Botić.

/Press RS/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender