27. 11. 2021.

Uručene diplome polaznicima projekta „Pokreni svoj biznis“

Gradonačelnik Banje Luke, Slobodan Gavranović, rekao je da obuka mladih ljudi za pokretanje vlastitog posla predstavlja značajnu aktivnost Gradske razvojne agencije, koju Grad podržava.
– U ovim projektima vidimo veliku šansu da se mladi zaposle, a svim polaznicima, koji su završili obuku, čestitam na tome, kao i na ispoljenoj hrabrosti da pokrenu svoj posao. Naša obaveza je da im i dalje pomažemo, u skladu sa mogućnostima koje Grad Banja Luka ima na raspolaganju – naglasio je Gavranović.
Šef banjalučke kancelarije GIZ-a, Karin Rau, kazala je da lokalne razvojne agencije imaju veliki značaj i da treba da budu servis za privatni sektor, jer u svijetu prevladava trend razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima.
Direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka, Nenad Račić, izjavio je da agencija već godinama sarađuje sa GIZ-om, istakavši da je, u teškim vremenima za ekonomiju, značajno što velike međunarodne agencije žele da sarađuju sa našom agencijom na ovakvim projektima.
Odluku o najboljim projektima donijela je komisija sastavljena od predstavnika Gradske razvoje agencije, GIZ-a, Privredne komore RS i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Autor najboljeg projekta je Milan Bojić, student Elektrotehničkog fakulteta, koji je osmislio format za izdavanje digitalnih knjiga. On je rekao da je za ovaj pronalazak nagrađen i u Novom Sadu, na „Festivalu znanja i inovacija“, te da je prevashodno namijenjen učenicima i studentima.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender