24. 10. 2021.

Završen izvještaj: Prijava protiv inspektora

Radio-televizija RS ekskluzivno saznaje, da će u vezi s ovim biti pokrenuta krivična i disciplinska odgovornost.

Tim koji je formirao ministar unutrašnjih poslova Radislav Јovičić sa ciljem da se ispita istinitost informacija koje su se u proteklom periodu pojavile u javnosti, a odnose se na zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja i činjenje drugih krivičnih djela od strane pojedinih policijskih službenika, utvrdio je da se jedan broj policijskih službenika može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela u predmetima “Taksi”, “Knez” i “Knez 2”.

U vezi s utvrđenim, predstavnici MUP konsultovaće se sa nadležnim tužilaštvom kako bi se preduzele dalje radnje iz nadležnosti Ministarstva, a u vezi sa eventualnim procesuiranjem policijskih službenika za koje se utvrdi da postoji osnov sumnje da su počinili krivična djela, saopštio je MUP.

Izvor: RTRS

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender