25. 10. 2021.
Vlada uplatila sredstva lokalnim zajednicama

Poreska i javne zdravstvene ustanove da usaglase način i rokove izmirenja duga

“Javne zdravstvene ustanove su obavezane da sve dospjele obaveze prema Poreskoj upravi, nastale do 31. avgusta regulišu do 30. juna 2014. godine, a da tekuće obaveze nastale poslije 31. avgusta regulišu redovno, kao i da izvrše uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje pojedinačno za sve radnike koji su stekli uslove za penziju”, navodi se u zaključku Vlade.

Dugove prema Poreskoj upravi zdravstvene ustanove mogu izvršiti jednokratnom uplatom glavnice uz otpis kamate ili da zatraže reprogram u skladu sa Zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga, s tim što najduži reprogram može biti na 60 mjeseci, saopšteno je iz resornog Ministarstva.

Ukoliko zdravstvene ustanove ne izvrše navedene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u Ministarstvu navode da će obavezu izvršiti Fond zdravstvenog osiguranja, pri čemu će umanjiti tranšu prema zdravstvenoj ustanovi za visinu izmirene obaveze.

Vlada je zadužila zdravstvene ustanove, koje imaju neizmirene obaveze prema elektrodistributivnim preduzećima, da pristupe zaključivanju ugovora o reprogramu potraživanja za utrošenu električnu energiju.

Sve zdravstvene ustanove Vlada je obavezala da zajedno sa osnivačem odmah preispitaju unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u skladu sa standardima i normativima u zdravstvu, rezultatima rada i raspoloživim sredstvima za finansiranje rada ustanove uz redovno izmirenje zakonom utvrđenih obaveza i preduzimanja mjera racionalizacije i štednje.

Ove zaključke Vlada Srpske je donijela nakon razmatranja stanja u zdravstvu i na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender