24. 10. 2021.

Prosvjetari ne odustaju od naknade

Mutabdžija je, poslije sastanka sa predstavnicima Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, naglasio da je riječ o ustavnoj odluci, koju nadležno ministarstvo treba da primjeni.

“Po naknadama po osnovu rođenja djeteta, dugogodišnjeg rada ili smrti u porodici, Ministarstvo zaposlenima u oblasti obrazovanja treba da isplati dva miliona KM, što je velika stavka”, rekao je Mutabdžija novinarima u Banjaluci.

On je dodao da Ministarstvo kroz rebalans budžeta nije uspjelo da obezbijedi ta sredstva i samim tim pozitivno odgovori na zahtjev sindikalaca, ali se nada da će pomenuta sredstva biti obezbijeđena u budžetu za narednu godinu.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić poručio je da se sindikat, s obzirom na negativnu odluku Ustavnog suda, poziva na Opšti kolektivni ugovor, koji nije predmet ocjene Ustavnog suda.

“U članu 51. Opšteg kolektivnog ugovora definisana je naknada svim predsjednicima sindikalnih organizacija, kod svih poslodavaca, u svim oblastima, pa tako i u obrazovanju i kulturi”, naveo je Gnjatić.

On je dodao da će onaj, ko uskrati ovo pravo sindikalnim liderima, prekršiti Opšti kolektivni ugovor, nakon čega će sindikalci pravdu tražiti kod nadležnih sudskih instanci.

“Sindikat traži i izjednačavanje plata u prosvjeti i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima i vjerujemo da će to biti omogućeno najkasnije do prvog januara naredne godine”, poručio je Gnjatić.

Gnjatić smatra da bi komunikacija između sindikata i resornog ministarstva trebalo da bude bolja, prvenstveno kad je riječ o donošenju zakonskih i podzakonskih akata, u što treba da budu uključeni predstavnici sindikata.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender