20. 10. 2021.

Savjet ministara danas o smjeni kadrova SDS-a

Riječ je o ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirku Šaroviću, zamjeniku ministra odbrane BiH Mirku Okoliću i zamjeniku ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Radmili Mitrović.

Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara je 19. septembra zaprimio inicijativu Kluba poslanika SNSD-a za rekonstrukciju Savjeta ministara BiH, koju je dostavio predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović.

Prema ovoj inicijativi, razlozi za smjenu kadrova SDS-a su neispunjavanje programa, planova i obaveza preuzetih stupanjem na dužnost, narušavanje međustranačkih dogovora i nedovoljno zastupanje interesa Republike Srpske u institucijama BiH.

Savjet ministara BiH trebalo bi danas da razmatra Nacrt okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2014. do 2016. godine.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje Nacrta zakona o javnim nabavkama i amandmanima na ovaj zakon, Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH i Nacrta zakona o izmjenama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje.

U planu je i razmatranje nekoliko nacrta sporazuma, memoranduma, protokola i konvencija o saradnji Savjeta ministara BiH i vlada i institucija drugih država, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Dnevni red sjednice, koja sadrži 41 tačku, predviđa i razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopuni odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve Tužilaštvu BiH, kao i prijedloga odluke o odobravanju dodatnog zapošljavanja u Predsjedništvu BiH.

Savjet ministara razmatraće i informaciju o saradnji Direkcije za evropske integracije BiH i Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske u realizaciji obuka iz oblasti evropskih integracija, kao i informaciju o razlozima i mogućim posljedicama otkazivanja IPA projekata u oblasti poljoprivrede, te o poduzetim aktivnostima na uspostavljanju IPARD operativne strukture.

Očekuje se i izjašnjavanje na prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zaštiti lica koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, kao i za prijedlog mišljenja za autentično tumačenje odredaba Zakona o Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Na zahtjev Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Savjet ministara razmotriće i rang-listu 14 kandidata za članove Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender