30. 11. 2021.

Uredbom do jeftinijih notarskih usluga

Prema dosadašnjoj Uredbi, stranke su za notarske usluge obrade osnivačkog akta za društva za ograničenom odgovornošću sa minimalnim kapitalom plaćale najmanje 300 KM, bez uračunatog PDV-a, dok će se, prema novoj uredbi, za istu uslugu plaćati 3,5 KM ako je osnivač fizičko lice, odnosno 45 KM bez uračunatog PDV-a ako je osnivač domaće ili strano pravno lice, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

“Propisana razlika u cijeni ovjere potpisa, u zavisnosti od toga da li je osnivač fizičko ili pravno lice, napravljena je zbog činjenice da notar prilikom ovjere potpisa zastupnika pravnog lica, svojom ovjerom garantuje da je lice koje se potpisalo na osnivačkom aktu, zaista ovlašćeno da može preduzeti zakonite radnje na osnivanju novog privrednog društva”, navedeno je u saopštenju.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender