Tarifa za mito u BiH 327 evra

Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala i Evropska komisija ustanovili su u izvještaju o korupciji na Zapadnom Balkanu da se u prosjeku najviše traži na ime mita u biznisu na Kosovu, i to 1.787 evra, dok su opštinski i javni službenici najmanje zahtjevni u BiH, jer za omogućavanje biznisa traže “samo” 327 evra.

Slično je u Hrvatskoj gdje je “tarifa” za podmićivanje javnih službenika u prosjeku 395 evra, u Makedoniji je to 689 evra, u Crnoj Gori 830 evra, u Albaniji 904 evra.

U Srbiji poslovni ljudi koji žele da dobiju dozvole ili dovrše postupak za pokretanja rada firmi, obavljanje carinskih i sličnih procedura moraju nadležne službenike u javnoj upravi da “odobrovolje” sa prosječno 935 evra.

Korupcija, kao vid kriminala, kako se to navodi u izvještaju EK i UN, najrasprostranjenija je u Srbiji, i to u 17 odsto poslova, kao i u Albaniji, gdje je taj postotak bio 15,7 za godinu dana.

Najmanje rasprostranjeno podmićivanje za poslovanje je u Crnoj Gori i na Kosovu, a u Makedoniji se mito za biznis tokom godine dana morao dati u prosjeku u šest odsto slučajeva, postotak od 10,4 je bio u BiH, a u Hrvatskoj su poslovni ljudi morali da daju “plave koverte” ili druge nadoknade u 10,7 odsto slučajeva.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender