16. 10. 2021.
Prihvaćen Nacrt drugog rebalansa budžeta

Uskoro drugi rebalans budžeta Banjaluke

“Prednacrt će ubrzo biti pretočen u formu nacrta i upućen u skupštinsku proceduru, zajedno sa nacrtom budžeta za narednu godinu”, rekao je Gavranović.

On je rekao da stanje budžetskih prihoda pokazuje da je i dalje evidentan pad prihoda od poreza na nepokretnosti i indirektnih poreza.

“Imamo određenih problema i sa komunalnom naknadom, koju građani ne izmiruju”, istakao je Gavranović i dodao da se analiziraju uzroci ovakvog priliva tih sredstava.

Gavranović je dodao da je jedan od problema to što građananima nije još dovoljno predočeno šta znači izmirivati obaveze kada je riječ o porezima na nepokretnost i da li je sva poreska obaveza u cjelini prijavljena ili evidentirana kod Poreske uprave.

On je rekao da je danas imao sastanak sa predstavnicima područne jedinice Poreske uprave i da je dobio informacije o mogućem kretanju prihoda do kraja godine, koji nisu ohrabrujući.

“Zajedno smo konstatovali da se hitno nešto mora mijenjati u tome da se lokalnim zajednicama omogući učešće ili određene aktivnosti kada je riječ o evidentiranju ili obuhvatu poreskih obveznika i mogućnosti načina naplate”, rekao je Gavranović.

On je rekao da u prošloj godini nije naplaćeno više od šest miliona KM prihoda od poreza na nepokretnosti.

“Iz ove godine, ako se ne ukupi još pet–šest miliona, to je 12 miliona kumulirani minus po osnovu dvije godine samo po toj vrsti poreza, što je velika suma novca od koje smo mislili da realizujemo niz projekata, ali očigledno je da se oni nisu slili u budžetsku kasu”.

U Izvještaju o izvršenju budžeta grada u prvoj polovini ove godine, navedeno je da su poreski prihodi naplaćeni u iznosu od 32,4 miliona KM, što je 43 odsto od plana za 2013. godinu. Od poreza na nepokretnosti naplaćeno je 2,2 miliona KM ili 31,2 odsto od plana za ovu godinu.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender