24. 10. 2021.

Banjaluka: “Udružene žene” protestovale zbog izbora članova RAK-a

Fondacija „Udružene žene“ Banjaluka izrazila je javni protest zbog odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine usvojene na 66. sjednici održanoj u Sarajevu 23. oktobra, kojom je Savjet, na osnovu rang liste pripremljene od parlamentarne ad hoc Komisije za provođenje postupka imenovanja Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK BiH), usvojio prijedlog za imenovanje sedam članova Savjeta RAK BiH, ne vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova koja je propisana Zakonom o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 32/10).

Na osnovu uvida u rang listu parlamentarne Ad hoc Komisije za provođenje postupka imenovanja Savjeta RAK-a BiH, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka želi ukazati da je na drugom mjestu rang liste po broju bodova bila Marija Milić, sa osvojenih 48.33 bodova, te da je Savjet ministara BiH zanemario kako samu rang listu parlamentarne ad hoc Komisije za provođenje postupka imenovanja Savjeta RAK-a BiH, tako i zakonsku obavezu osiguravanja i promovisanja ravnopravne zastupljenosti polova.

Podsjećamo Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i javnost da član 20. Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine propisuje obavezu da će „Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opštine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurati i promovisati ravnopravnu zastupljenost polova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.“ (st.1)

Zahtjevamo od Savjeta ministara BiH da izmjeni prijedlog Parlamentarnoj skupštini BiH za imenovanje članova Savjeta RAK-a BiH i time osigura primjenu ravnopravne zastupljenosti polova, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova BiH.

/Nezavisne novine/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender