26. 09. 2021.

Prinosi soje u Srpskoj za 35 odsto manji od očekivanog

Iz resornog ministarstva su potvrdili da, po procjenama Poljoprivrednog instituta RS-a, gubici u odnosu na očekivani prinos soje kreću se oko 35 posto, što je slučaj i kod suncokreta.

Jednogodišnje krmne mahunarke (ozimi i jari stočni grašak, ozima i jara grahorica, smješe strnih žita sa graškom i grahoricom – sjetva u jesen i proljeće) nisu imale štete od suše jer su one pokošene za sijeno, sjenažu ili silažu, prije sušnog perioda.

Površine zasijane usjevima sa ozimim i jarim graškom, ozimom i jarom grahoricom i njihovim smjesama sa strnim žitima iznosile su oko 650 ha. Prosječni prinosi zelene mase su oko 35 t/ha, a sijena oko 7 t/ha.

Sijani travnjaci na oranicama u Republici Srpskoj zauzimaju oko 65.000 ha. Na prinos zelene mase i sijena suša nije uticala osim u trećem otkosu kada je već nastupio sušni period.

Prinosi su se kretali od 3-4 tone, a procjene su da su gubici u trećem otkosu prosječno iznosili 15 posto.

Prirodne livade i pašnjaci imali su umanjenje prinosa u drugom otkosu za prosječnih 15 posto.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender