16. 10. 2021.

Sud BiH ne može izuzimati predmete iz nadležnosti entiteta

Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković izjavila je da resorno ministarstvo trenutno vrši pripreme za održavanje šeste runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, koja će biti održana 11. i 12. novembra u Banjaluci.

“Јedna od tačaka dnevnog reda predstojeće runde strukturalnog dijaloga biće i presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu ‘Maktouf-Damjanović protiv BiH’, te implikacije koje će izazvati”, izjavila je Zlatkovićeva.

Zlatkovićeva je napomenula da će Republika Srpska u strukturalnom dijalogu istrajati na ranijim stavovima, naglasivši da Sud BiH ne može izuzimati predmete u pogledu izvršenja krivičnih dijela koja su u nadležnosti entiteta, jer je takva mogućnost ostavljena po članu 7 stav 2 sadašnjeg Zakona o Sudu BiH.

“Republika Srpska ostaće pri stavu da nadležnost jednog suda može biti samo propisana zakonom, a ne da se ostavlja mogućnost izbirljivosti da jedna pravosudna institucija, konkretno Sud BiH, bira i izuzima predmete iz nadležnosti entiteta”, istakla je Zlatkovićeva.

Ona je navela da je predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, najsvježiji primjer kada je riječ o primjeni člana 7 stav 2 Zakona o sudovima BiH, kome je čak bio određen i pritvor na Sudu BiH za izvršenje krivičnog dijela koje je u nadležnosti Federacije BiH, ali je u toku postupka ovaj predmet završio na Kantonalnom sudu Federacije BiH.

Ona je podsjetila da je ranije bilo više takvih predmeta, kao što su “Šarović”, “Ivanić”, “Mandić”, “Bičakčić” i “Čović”, gdje je u pitanju postupanje Suda BiH, a završili su uglavnom oslobađajućim presudama ili prenosom tih predmeta na nivo entitetskog pravosuđa.

“Ovdje se postavlja jedno ozbiljno pitanje – da li, ostavljajući i dalje taj član 7 stav 2 Zakona o Sudu BiH, i dalje dajemo mogućnost da neko sam odlučuje da li će postupati po predmetima i zloupotrijebiti taj član u dnevnopolitičke svrhe”, istakla je Zlatkovićeva.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender