22. 10. 2021.

Banjaluka: Novo stezanje tuđeg kaiša

Prvim rebalansom budžeta znanto su smanjena sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju, a ostaje da se vidi gdje će predlagači “zagrabiti” ovaj put, odnosno koje stavke će biti umanjene da bi se smanjila potrošnja.

Smanjenje plata?

Iako se pri prvom rebalansu uglavnom posezalo za smanjenjem sredstava namjenjenih zajedničkoj komunalnoj potrošnji, već duže vrijeme se priča i o mogućnosti da se dio smanjenja rashoda realizuje smanjenjem plata zaposlenih, a trenutno je za ovu namjenu planirano 37,4 miliona maraka. Prema podacima Ministarstva uprave i lokalne samouprave, prosječna plata zaposlenih u Administrativnoj službi grada Banjaluka za prošlu godinu iznosila je 1.311 maraka, a već duže vrijeme traje pritisak nevladinih organizacija, udruženja građana, kao i pojedinaca koji traže da se kod ušteda i smanjenja troškova krene prvo od primanja zaposlenih u Administrativnoj službi grada i javnim gradskim preduzećima – i to prvo od funkcionera pa onda i od radnika.

Primjera radi, rashodi za lična primanja u Centru za socijalni rad iznose 2.364.000 maraka, Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje 6.815.000, u Banskom dvoru 697.720, Gradskoj razvojnoj agenciji 707.500, TOBL 675.000, Centar za razvoj i unapređenje sela 1.250.000, a u Javnoj ustanovi Sportski centar Borik na lična primanja se iz kase građana izdvaja 1.285.000 maraka.

I dok je prvim rebalansom budžeta skoro dva miliona maraka ušteđeno na sanaciji puteva, javnoj higijeni i sličnim potrebama, smanjenje plata zaposlenima jeste najavljeno u iznosu od 8 %, ali je na kraju umanjeno tek za nešto više od 3 %, nakon burnih rasprava tokom same pripreme rebalansa, uzimajući u obzir da su nekim jedinicama plate ostale iste, nekim povećane, a onim najneubjedljivijima – smanjene.

Ostali “nepomenuti rashodi”

Ipak, ono što plijeni najviše pažnje jesu “ostali nepomenuti rashodi”, misteriozna rupa u zajedničkoj kasi građana, koja ne muči samo Banjalučane nego i ostale građane RS koje interesuje sudbina sredstava kojima zajednički pune gradsku kasu. Nepomenuti i “ostali” rashodi operativne jedinice 1, osnosno Administrativne službe grada, rebalansom su čak povećani za 56 % u odnosu na prvobitni plan te umjesto 2.662.100 miliona iznose čak 4.130.020 miliona maraka, što po mnogima i te kako zaslužuje da se bar pomene.

Operativnoj jedinici 2, odnosno ostalim budžetskim korisnicima, “nepomenuti” rashodi su smanjeni za 12,57 % te iznose 861.000 maraka. Ukupno, radi se o iznosu od oko 5 miliona maraka, na ukupan budžet od oko 140 miliona, koji uprkos sve češćem “spominjanju” i dalje ne samo da ostaju nepomenuti nego su i povećani za preko 50 %.

Iako pod šifrom “nepomenuti”, predlagači definišu troškove reprezentacija, plate članovima upravnih odbora, registracija vozila, “međunarodnu i međuopštinsku saradnju” i slično, ti troškovi su očigledno dostigli nivo gde kao pojedinačno jedna od većih stavki u javnim rashodima zaslužuju da budu, ako ništa, bar pomenuti.

Takođe, ostaje da se vidi koliki interes među samim građanima će izazvati drugi ovogodišnji rebalans, jer Banjalučani, sudeći po dosadašnjem broju prisutnih na javnim raspravama na kojima se odlučuje o zajedničkoj gradskoj kasi, u ogromnoj većini i ne pokazuju poseban interes za način raspolaganja sopstvenim sredstvima.

Izvor: Press

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender