22. 10. 2021.
Više birača nego popisanih!

Broj nezaposlenih se približava broju zaposlenih

Najveći broj nezaposlenih, njih 194.774, visokokvalifikovana i kvalifikovana su lica, nekvalifikovanih lica u avgustu je bilo 156.406, a sa srednjom stručnom spremom 143.432, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Najmanje nezaposlenih na evidencijama je sa višom stručnom spremom – 8.124, dok je sa visokom školskom spremom 40.680 lica, među kojima su doktori nauka i magistri.

Od ukupnog broja nezaposlenih 50,7 odsto čine žene ili u apsolutnom iznosu 281.923, a među njima 85.018 su sa srednjom stručnom spremom, 82.389 je nekvalifikovanih žena, dok je 77.298 visokokvalifikovanih i kvalifikovanih.

U avgustu je broj zaposlenih u BiH iznosio 683.339, što je manje za 0,4 odsto u odnosu na juli. Broj zaposlenih žena bio je 279.722, što je manje za 0,6 odsto.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender