Kontrolni popis od 2. novembra

Adembegovićeva je rekla da se danas završava obuka za opštinske i gradske instruktore, kao i za kontrolore koji će da rade na kontrolnom popisu.

Ona je objasnila da se radi o popisivačima koji su radili na oktobarskom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH.

“Sav materijal je ranije pripremljeni i distribuisan na teren tako da kontrolni popis može da počne 2. novembra, kao što je i planirano”, istakla je Adembegovićeva.

Ona je dodala da je pripremljena i reklamna kampanja kako bi što više građana saznalo za kontrolni popis.

Adembegovićeva je podsjetila da Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi postpopisnu anketu, odnosno kontrolni popis, kako bi se ocijenila pouzdanost rezultata popisa stanovništva.

Kontrolni popis biće proveden u 107 opština u BiH i njime će biti obuhvaćeno oko 16.000 domaćinstava sa oko 50.000 lica.

Na poslovima provođenja kontrolnog popisa biće angažovano više od 800 lica.

Uzorak popisnih krugova bira se iz baze na slučajan način, tako da bude reprezentativan na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta te gradskih i ruralnih područja.

Adembegovićeva je dodala da će upitnici za postpopisnu anketu biti slični onima iz popisa, ali znatno kraći, odnosno neće sadržavati sva pitanja iz popisa.

Izvor: Agencije

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender