26. 09. 2021.
Ustavni sud RS: Nije povrijeđen interes Bošnjaka

Nije prihvaćena inicijativa Kluba delegata Bošnjačkog naroda

Podnosilac inicijative smatra da je osporena odredba člana 10 stav 1 Zakona o Ustavnom sudu neustavna, jer je Ustavom određeno da ove institucije biraju samo sudije, a ne i predsjednika Ustavnog suda, podsjeća u saopštenju Ustavni sud Srpske.

U obrazloženju odluke Ustavni sud ističe da Narodna skupština i Vijeće naroda na ravnopravnoj osnovi biraju sudije Ustavnog suda, što ne znači i nemogućnost istovremenog izbora i predsjednika Suda na istoj osnovi, odnosno ne znači nepostojanje ovlašćenja da u izboru predsjednika Ustavnog suda odlučuje i Vijeće naroda Republike Srpske.

Ustavni sud je ocijenio da je ovakvim normiranjem tvorac Ustava želio da izjednači položaj Narodne skupštine i Vijeća naroda u proceduri tog izbora.

Ustavni sud Srpske je na današnjoj sjednici donio i odluku da nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske odredba člana 141 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojom je propisano da će se pojedinim korisnicima koji steknu status osiguranika obustaviti isplata penzije.

Ustavni sud je ocijenio da je osporenom odredbom došlo do povrede, između ostalog, prava na mirno uživanje imovine ove kategorije građana, s obzirom na činjenicu da je penzija stečeno imovinsko pravo, te da obustavljanjem isplate korisnici snose nesrazmjeran teret u odnosu na eventualni materijalni interes Republike.

Ustavni sud je donio i odluku da dio osporene odredbe Odluke o davanju ovlašćenja Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Bijeljina za davanje saglasnosti za privremeno priključenje korisnika na vodovodnu i elektro mrežu nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o električnoj energiji.

U saopštenju se navodi da je Ustavni sud ovakvu odluku donio s obzirom da je dijelom osporenog akta Skupština opštine Bijeljina dala ovlašćenje ovom organu lokalne samouprave da može dati saglasnost za privremeni priključak i isključenje korisnika sa elektro mreže, iako je Zakonom o električnoj energiji propisano da o tome odlučuje distributer električne energije, a ne organ lokalne samouprave.

Ovakvim normiranjem donosilac akta je, prema ocjeni Ustavnog suda, izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja, a rezultat toga je povreda načela zakonitosti iz člana 108 stav 2 Ustava Republike Srpske.

U ostalim predmetima o kojima je danas odlučivao, Ustavni sud je donio rješenja kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti ili je obustavio postupke za ocjenu ustavnosti i zakonitosti normativnih akata, jer ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje po zakonu.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender