Srpski radio Modriča ide u likvidaciju

Razlog za pokretanje likvidacionog postupka pred Privrednim sudom u Doboju je nedobijanje stalne frekvencije i prestanak emitovanja programa u skladu sa odlukom Regulatorne agencije za komunikacije BiH 2001. godine, navedeno je u obrazloženju odluke.

Srpski radio Modriča, koji se osim informativne, bavio i izdavačkom djelatnošću i trgovinom, u vrijeme gubljenja stalne frekvencije imao je 13 radnika.

Preduzeće je od 2004. godine bez direktora, te Upravnog i Nadzornog odbora. Na evidenciji zaposlenih je jedan radnik koji, zbog nepostojanja organa upravljanja, ne može da reguliše radni status.

Sredstva za postupak likvidacije obezbijediće Skupština iz budžeta, navedeno je u odluci.

Odbornici su donijeli odluku o otkupu tri stana izgrađena sredstvima Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i opštine Modriča za potrebe stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Skupština je usvojila informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole na području Modriče, te Izvještaj o radu i Program rada Dječijeg obdaništa “Naša Radost“.

Doneseno je rješenje o imenovanju direktora, te upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Modriča.

/agencije/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender