Usvojena uredba o načinu plaćanja legalizacije objekata

Ovom uredbom detaljnije se utvrđuju uslovi, način obračuna i plaćanja naknade za legalizaciju objekata koja se izračunava u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je usvojila informaciju o radu imenovanih predstavnika Republike Srpske u Privremeni odbor i sektorske pododbore za praćenje realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, te informaciju o procesu uspostavljanja decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima IPA u BiH.

Usvojena je informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje reforme registracije poslovanja u Republici Srpskoj, kao i informaciju o provođenju odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope, javlja RTRS.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender