19. 10. 2021.

Kablovski operateri u BiH ne smiju emitovati program Nove TV

Podsjetimo, Nova TV je prošli mjesec uputila službeni dopis na adrese kablovskih operatera i nadležnih regulatornih agencija u BiH, u kojem je tražila da se zabrani reemitovanje njihovog programa na području BiH.

RAK je u proteklom periodu razmotrio pristigli zahtjev te ovih dana na adrese svih nosilaca Dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga poslao ažurirani ankes Dozvole koji ne sadrži Novu TV.

Kako nosioci dozvola smiju distribuirati samo ono što je u aneksu, obavezni su odmah prekinuti emitiranje programa Nove TV.

“Ukoliko nosioci dozvola ne postupe u skladu sa novim ankesom, odnosno ne prekinu distribuciju programa Nove TV, Agencija će izvršiti monitoring te, ukoliko bude potrebno, postupiti u okviru nadležnosti iz Zakona o komunikacijama. U slučaju nepoštivanja odredbi Pravila, Agencija može izreći sankcije od upozorenja do novčane kazne. Zakon o komunikacijama propisuje izricanje novčane kazne do 150.000 KM”, kazala nam je portparol RAK-a Amela Odobašić.

Pravni zastupnik Asocijacije kablovskih operatera (AKOP) BiH, Vlado Slišković, u izjavi za klix.ba kaže da oni trenutno pregovaraju s hrvatskom televizijom preko pravnog zastupnika u BiH.

“Održali smo sastanak i usaglasili koje nam dozvole trebaju od Nove TV, sada čekamo njihov odgovor. Od njihovog advokata smo saznali da Nova TV ima interes da emituje svoj program u BiH i nadamo se da će ovo pitanje konačno riješiti”, ističe Slišković.

AKOP je prava na reemitovanje programa na području BiH pravdao ugovorima s AMUS-om i agencijom za zaštitu autorskih prava AGICOA-om. No, Nova TV je u svom dopisu stavila do znanja da nisu opunomoćili AGICOA -u, kao ni bilo koju drugu udrugu registriranu za kolektivno prikupljanje autorskih prava, da ista štiti na području BiH, kao ni na bilo kojoj drugoj teritoriji.

/klix.ba/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender