Apetiti porasli za 180 miliona KM

Prema podacima iz dokumenta okvirnog budžeta institucija na nivou BiH od 2014. do 2016. godine, koji je u posjedu “Glasa Srpske”, zahtjevi samo 25 institucija za povećanje budžeta teški su 172,9 miliona KM. Najznačajnija povećanja ponovo se odnose na bruto plate i naknade zaposlenih, te materijalne troškove.

Iako se radi o okvirnom dokumentu budžeta, u kojem su pobrojani svi zahtjevi institucija pristigli povodom kreiranja budžeta za iduću, i sljedeće dvije godine, iznenađuju enormno visoki zatraženi iznosi.

Pored zatraženih 180 miliona KM više u 2014. u odnosu na 2013. godinu, u 2015. traženo je 147 miliona više, a u 2016. 145 miliona KM više u odnosu na tekuću godinu.

U idućim godinama štednju, s obzirom na njihove zahtjeve za dodatni novac, nisu planirala ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, inostranih poslova, bezbjednosti, kao ni Uprava za indirektno oporezivanje, Služba za zajedničke poslove, Centralna izborna komisija, Parlament, te Tužilaštvo, Sud i Ustavni sud BiH.

Zamrzavanja zapošljavanja u zajedničkim institucijama neće biti ni idućih godina, što će u određenoj mjeri uticati i na sve veće zahvate iz budžeta za bruto plate i naknade radnika. Tako bi, prema procjenama, iduće godine u institucijama trebalo da radi nekoliko stotina više radnika.

/Glas Srpske/

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender