Severinin menadžer: Protiv portparola Milana Popovića ćemo podići krivičnu prijavu!

„Nije istina da je Severina nezadovoljna sudskim odlukama i svojim advokatima, kako je to napisala portparol Milana Popovića, Tatjana Vojtehovski. Isto tako, određivanje alimentacije još uopšte nije došlo na red pa bi demantovao i te laži” navodi Petrović i dodaje da je takođe neistina da Severina želi vansudsku nagodbu.

“Severina je sa svim odlukama koje su donete zadovoljna, jer su sve odluke donesene u interesu deteta. I dalje stojim kod izjave da ne postoji Severinin overeni potpis i pristanak za izdavanje Srpskog pasoša Aleksandru, pa je samim time taj pasoš izrađen nelegalno i sa lošom namerom” ističe pjevačicin menadžer.

“Zbog informacija s ročišta koje je Tatjana Vojtehovski davala medijima o uslovima viđanja deteta, protiv nje ćemo podići krivičnu prijavu zbog kršenja tajnosti postupka.“

Izvor: Kurir

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender