22. 10. 2021.
Gradsko vijeće Vukovara o ćirilici

Gradsko vijeće Vukovara o ćirilici

Klub odbornika Samostalne demokratske srpske stranke predlaže da se izmjenama statuta propiše kako su na području grada Vukovara u ravnopravnoj zvaničnoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo i hrvatski jezik i latinično pismo.

Ovaj klub, pored stavki kojima se osigurava primjena dvojezičnosti u Vukovaru, predlaže da se dvojezičnim pismom ispišu i saobraćajni znakovi i druge oznake u saobraćaju, nazivi ulica i trgova, geografskih mjesta i lokaliteta na području grada, prenose hrvatski mediji.

U SDSS-u smatraju da su se objavljivanjem rezultata popisa stanovništva iz 2011. godine stekli uslovi da se na području grada Vukovara primijene odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Odbornici HDZ-a i Hrvatske stranke prava “dr Ante Starčević” i gradonačelnik Vukovara traže da Statutom bude određeno da u ovom gradu samo hrvatski jezik i latinično pismo budu službeni.

Odbornici dvije hrvatske stranke traže i da se područje grada Vukovara proglasi mjestom posebnog pijeteta, te da se područje ovog grada u cijelosti izuzme od primjene odredaba Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

Statut grada Vukovara posljednji put je mijenjan 2009. godine, kada je unesena stavka da pripadnici srpske nacionalne manjine, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta, imaju pravo slobodne upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu, te u zvaničnoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga grada Vukovara”.

Izvor: B92

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender